Print this page
Thursday, 08 September 2016 14:00

BIDANG TUGAS PTTK FASALITAS

Written by
Rate this item
(0 votes)

Pengurusan Anggota

1)    Memeriksa pakaian anggota pembantu sajian dan menentukan mereka berpakaian seperti yang ditetapkan

2)    Menasihati anggota pembantu sajian dari masa ke semasa berkaitan dengan tatacara memasak.

3)    Memeriksa buku pemeriksa pegawai perubatan (FFI)

4)    Menentukan disiplin anggota yang datang makan di dewan makan bagi Wisma Ahli Udara.

5)    Pengurusan ketering.

6)    Mengendali  segala jamuan yang dikelolakan oleh tiap-tiap mes.

7)    Memeriksa masakan di mes-mes pada setiap hari termasuk mes yang telah diswastakan.

8)    Menyemak menu yang disediakan oleh ketua rumah masak di tiap-tiap mes sebelum diperakui oleh pegawai fasilitas.

9)    Mengendali latihan sambil kerja untuk anggota sajian yang berpangkat Laskar Udara.

10)  Memeriksa stok catuan basah dan kering di tiap-tiap stor mes bagi menentukan ianya seimbang.

11)  Memeriksa peralatan memasak dan ruamah masak pada setiap hari.

12)  Memberi latihan kepada anggota sekiranya ada percubaan resepi baru.

13)  Merasa masakan.

 

Pengurusan House keeping

1)    Memeriksa kebersihan rumah masak di tiap-tiap mes pada setiap hari.

2)    Menentukan segala sajian dihidang dengan teratur dan bersih.

3)    Menentukan segala peralatan memasak, dewan makan dan bilik-bilik swill bersih pada setiap hari.

4)    Menentukan segala peralatan dapur yang telah dipakai disimpan dan disusun dengan teratur.

5)    Memastikan mes tidak dihinggapi lalat berlebihan dan dimasuki kucing.

 

Tugas-Tugas Lain

1)    Mengiringi Pegawai Pemeriksa bersama Pegawai Fasilitas semasa pemeriksaan Pakar sajian dilakukan.

2)    Menerima mengambil tidakan-tindakan yang sewajarnya terhadap laporan-laporan yang dikemukakan oleh Pakar Sajian, Pegawai Memerintah , ketua Skuadron Tadbir atau pegawai Fasilitas .

4)    Membantu Pengurus Sajian pangkalan / unit bagi menyelesaikan segala masalah pengurusan dan pentadbiran sumber-sumber sajian termasuk anggota, rangsum dan peralatan.

5)    Menentukan Pegawai Fasilitas mengendalikan mensyuarat sajian 3 bulan sekali atau sekurang kurangnya 3 kali setahun.

6)    Menentukan setiap mes menyediakan menu mingguan dan seterusnya menyemak dan memajukan kepada Pegawai Fasilitas untuk kelulusan.

 

 

CHECKLIST

HARIAN

a)  Taklimat pagi pegawai memeritah

b)  Memeriksa buku NA

c)  Memeriksa  carta sajian harian

d)  Memeriksa carta duti sajian menandatangani buku

e)  Mengetahui menu di Wisma

f)  Memastikan demand ration dihantar 2 hari sebelum sajian

g)  Memastikan buku duty sajian di tandatangani

 

MINGGUAN

a)  Memeriksa unit/skn menghantar penyata kekuatan anggota

b)  Memeriksa stor-stor mes

c)  Memeriksa blok-blok transit

d)  Mensyuarat sajian dilaksanakan

e)  Memastikan laporan sajian dihantar ke ju 4

 

 

BULANAN

a)  Memastikan mensyuarat bulanan spu dilaksanakan

b)  Memastikan laporan penyata bilik, kekuatan makan dan anggota

c)  Memastikan FFI dibuat dan diserahkan kepada fasilitas

d)  Memastikan jadual duty disediakan

e)  Memastikan menu bulanan disediakan

Read 3546 times
Super User

Latest from Super User