Thursday, 08 September 2016 14:03

BIDANG TUGAS PTTR FASALITAS

Written by
Rate this item
(0 votes)

1)    Bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pegawai Fasilitas dan Penyelia Mes untuk menkordinasi sesuatu jamuan VVIP dan Vip serta penginapan mes.

2)   Menyediakan menu harian.

3)   Mengagihkan bilik kepada pegawai yang bertukar masuk atau membuat tugas sementara.

4)   Menentukan keadaan bilik, rumah masak  dan persekitaran mes dalam keadaan bersih.

5)   Menyediakan tempat dan peralatan yang diperlukan apabila sesuatu majlis diadakan.

6)   Melapor segala kerosakan dan mengikuti perkembanganya.

7)   Mengendalikan jamuan bila masa diarahkan.

8)   Menyampaikan maklumat dan arahan dari Pengurus Mes kepada anggota bawahan

9)   Sentiasa bersiap sedia apabila diperlukan.

10)  Menentukan penyata bilik di hantar ke Fasilitas.

 

 

CHECKLIST PTTR

 

HARIAN

a)   Baris pagi

b)   Taklimat dan pengagihan tugas dari Peg Fasalitas dan PTTK Wisma                                                            

c)   Membuat tugasan yang diberikan

d)   Memeriksa sebarang kerosakan dan membuat laporan kerosakan.

e)   Menentukan kawasan dan semua peralatan berada dalam keadaan baik.

f)    Menyediakan peralatan dan tempat apabila ada jamuan.

 

MINGGUAN

a)   Menentukan stor-stor rangsum dalam keadaan bersih dan teratur.

b)   Mengemaskini dan menyemak kembali borang-borang penerimaan.

c)   Merekod dan menyimpan rangsum-rangsum berlebihan.

d)   Menentukan laporan kerosakan telah diambil tindakan dan telah dibaiki.

 

BULANAN

a)   Membuat pembersihan stor-stor rangsum.

b)   Memastikan semua laporan kerosakan telah diambil tindakan.

d)   Membuat dan menyelesaikan kerja-kerja tertangguh.

e)   Memastikan rangsum di stor selamat digunakan.

Read 1570 times