Thursday, 15 September 2016 11:31

SPAAT KEMBARAN B-Borang Permohonan

Written by
Rate this item
(0 votes)

BORANG PERMOHONAN SKIM PINJAMAN AKADEMIK

ANAK TENTERA (SPAAT)

BAHAGIAN I

MAKLUMAT PERIBADI

1.         Nombor  Tentera, Pangkat dan Nama: ...........................................................................................................................

2.         Unit dan Alamat:  ..........................................................................................................................................................

3.         Tarikh Lahir : ....................................................  Umur: .........................................................

4.         Tarikh Masuk Tentera :.......................  Tarikh Tamat Perkhidmatan (TTP): ...............................

5.         Tarikh Tauliah (Untuk Pegawai) : .................................. Jenis Tauliah: .....................................

            a.         Tempoh Perkhidmatan Semasa Memohon: ..................... Tahun ..................... Bulan.

            b.         Tempoh Perkhidmatan (Untuk LLP) : * 10 / 15 / 18 / 21 tahun

6.         Tempoh Perkhidmatan Semasa Memohon :    .............................. Tahun ......................... Bulan

7.         No. Telefon Unit/Pasukan : ...................................  No. Telefon Rumah : .................................

8.         Maklumat Peribadi Pasangan  Pemohon * Isteri/Suami:

a.         Nama * isteri/suami : ..................................................................................................

b.         Kelulusan Akademik/Profesional Tertinggi : ...................................................................

c.         Perkerjaan: .................................................................................................................

d.         Alamat Tempat Kerja/Majikan:......................................................................................

.................................................................................... No. Telefon Pejabat:...........................

e.         Pendapatan * isteri/suami: .............................. (Sertakan Pengesahan Pendapatan)

9.         Maklumat peribadi anak pemohon:

a.         Nama:........................................................................................................................

b.         Kelulusan Akademik Tertinggi: (Sertakan salinan sijil / slip keputusan)

*SPM/SPMV/STPM/Matrikulasi/Diploma

c.         Nama Sekolah/Institusi: ..............................................................................................

d.         Tahun Tamat Pengajian: .............................................................................................

e.         Pangkat/Keputusan: ...................................... Agregat: ...............................................

BAHAGIAN II
PENDAPATAN DAN TANGGUNGAN

10.       Penyata pendapatan dan tanggungan saya adalah seperti berikut:

a.             Bilangan tanggungan: …………………………….

b.             Anggaran Pendapatan Bulanan:

(1)       Gaji dan Elaun                                      RM……………………

(2)       Pendapatan-Pendapatan Lain                 RM……………………

(3)       Pendapatan *Suami/Isteri                      RM……………………

            (4)        Jumlah Pendapatan                              RM…………………

c.         Anggaran Perbelanjaan Bulanan:

(1)       Saraan Keluarga                                   RM……………………

(2)       Bayaran Balik Pinjaman/Pembiayaan      RM……………………

(3)       Perbelanjaan-Perbelanjaan  Lain             RM……………………

            (4)        Jumlah Perbelanjaan                             RM…………….…

            d.         Pendapatan Bersih Sebulan                                RM……………….

BAHAGIAN III

MAKLUMAT KURSUS

11.       Maklumat kursus yang dipohon adalah seperti berikut:

a.             Nama Kursus Yang Dipohon: .......................................................................................

b.         Jangka masa Kursus: .................Tahun.            Mulai: ...................... hingga ..........................

c.         Nama dan Alamat Institusi Pengajian Tinggi: ......................................................................................................................

d.         Yuran Pengajian Keseluruhan Kursus: RM ..............................

e.         Jumlah Pinjaman Dipohon: RM ...............................

f.          Tempoh Bayaran Balik Dipohon: ................... bulan.

Tarikh : ...........................................                                       .........................................................

                                                                                                           Tandatangan Pemohon

BAHAGIAN IV

SOKONGAN PEGAWAI MEMERINTAH/PEMERINTAH

12.       Saya telah menemu duga anggota ini dan *menyokong/tidak menyokong permohonannya.

Ulasan (Jika ada):  ............................................................................................................................................................................................................

Tarikh : ...............................                                       ....................................................................

                                                                                                                 Tandatangan

                                                               

           Nama:

Cop Unit                                                                     Pangkat:

                                                                      Jawatan:

                                              

BAHAGIAN V

SOKONGAN PENGARAH KOR

(BAGI TENTERA DARAT SAHAJA)

13.       Saya *menyokong/tidak menyokong permohonan ini.

Ulasan (Jika ada):   .......................................................................................................................

Tarikh : .............................                                                 .......................................................

                                                                                                               Tandatangan

                                                                

      Nama:

Cop Unit                                                                Pangkat:

                                                                Jawatan:

BAHAGIAN VI

SOKONGAN MARKAS PERKHIDMATAN

14.       Saya *menyokong/tidak menyokong permohonan ini.

Ulasan (Jika ada) :...............................................................................................................................

Tarikh : .............................                                                      .......................................................

                                                                                                                    Tandatangan

                                                                                   Nama:

Cop Unit                                                                                  Pangkat:

                                                                                   Jawatan:

BAHAGIAN VII
SOKONGAN JAWATANKUASA SPAAT

15.       Sokongan Jawatankuasa SPAAT adalah seperti berikut:

a.       Keputusan Jawatankuasa SPAAT:             * Disokong/Tidak Disokong

b.       Jumlah Pinjaman Disokong: ..........................................................................................

c.        Tempoh Bayaran Balik Disokong: .................................................................................

d.       Rujuk Keputusan Mesyuarat : .......................................................................................

            Tarikh : .............................                           ....................................................................

                                                                               Tandatangan Setiausaha Jawatankuasa SPAAT

                                                               

Nama:

                                                           Pangkat:

                                                           Jawatan:

BAHAGIAN VIII

KEPUTUSAN JAWATANKUASA EKSEKUTIF TKAT

16.       Keputusan Jawatankuasa Eksekutif TKAT adalah seperti berikut:

a.        Keputusan Jawatankuasa Eksekutif TKAT:            * Diluluskan/Tidak Diluluskan

b.       Jumlah Pinjaman Diluluskan: ......................................................................................

c.        Tempoh Bayaran Balik Dibenarkan: ............................................................................

d.       Rujuk Keputusan Mesyuarat : .....................................................................................

            Tarikh : .............................                  .................................................................................

                                                                       Tandatangan Setiausaha Jawatankuasa Eksekutif  TKAT

                                                               

Nama:

                                                     Pangkat:

                                                     Jawatan:

 

 

**muat turun borang disini*

 
Read 3062 times Last modified on Friday, 17 March 2017 12:16