Thursday, 15 September 2016 12:02

SPAAT KEMBARAN D-Potongan Gaji

Written by
Rate this item
(0 votes)

KEMBARAN D KEPADA

PERATURAN SPAAT

 

KEBENARAN POTONGAN GAJI UNTUK BAYARAN BALIK PINJAMAN DARIPADA SKIM PINJAMAN AKADEMIK ANAK TENTERA (SPAAT)

1.         Saya (Pangkat, Nama dan Nombor Tentera) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… dari (unit dan alamat) …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… dengan ini membenarkan Jabatan Arah Urusan Gaji Angkatan Tentera (UGAT) membuat potongan sebanyak RM ……………………… sebulan daripada gaji saya selama ……………………. bulan mulai (bulan dan tahun) ………………………… hingga selesai sebagai bayaran balik bagi pihak saya untuk perkara tersebut di atas.

2.         Saya  juga  membenarkan  Jabatan Arah   UGAT   untuk   menyerahkan   segala  potongan   yang  dilaksanakan di atas kepada Tabung Kebajikan Angkatan Tentera (TKAT).

Tarikh   :……………………………………                        ………………………………………………………………….

                                                                                     Tandatangan Peminjam

Tarikh   :……………………………………                       …………………………………………………………………….

                                                                                                      Tandatangan Saksi

Pangkat           :

Nama              :

No. Tentera     :

Pasukan          :

 

  

**muat turun borang disini**

Read 1418 times Last modified on Friday, 17 March 2017 12:20