KEBAJIKAN

KEBAJIKAN (18)

Friday, 17 March 2017 12:40

KSSKA

Written by

KSSKA

RINGKASAN CARTA ALIR PERMOHONAN PERUNTUKAN KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ATM (KSSKA) DAN REKOD PERBELANJAAN

1. Unit memajukan penyata kekuatan anggota berakhir 31 Dis setiap tahun ke Cawangan Perkhidmatan sebelum 4 Jan tahun berikutnya.

Penyata kekuatan ini merangkumi kekuatan anggota TDM dan TLDM yang sedang berkhidmat di unit TUDM.

2. Cawangan Perkhidmatan memajukan penyata kekuatan anggota ini kepada KSSKA ATM.

3. Agihan KSSKA TUDM yang diterima akan dibahagikan kepada semua unit TUDM.

4. Bendahari TKY perlu memajukan laporan perbelanjaan KSSKA unit setiap penggal seperti berikut:

 1. Januari hingga April.
 2. Mei hingga Ogos.
 3. September hingga Disember.

 

PERMOHONAN BANTUAN LAMPIN PAKAI BUANG, SUSU

DAN MAKANAN TAMBAHAN

 1. Butir-butir Pemohon:

a.    Nama:_______________________________________________________

b.    No.Tentera & Pangkat:__________________________________________

c.    Pasukan:_____________________________________________________

d.    Alamat:_______________________________________________________

e.    Tarikh Masuk Tentera:___________________________________________

f.     Bil.Tanggungan:________________________________________________

g.    Tugas/Jawatan Sekarang:________________________________________

h.    Pendapatan:__________________________________________________

i.      Permohonan bantuan:___________________________________________

 

Permohonan Pertama/Berulang, nyatakan tarikh terakhir bantuan diterima:

 

  

 1. Butir-butir Pesakit:

a.    Nama:_______________________________________________________

b.    Pertalian:_____________________________________________________

c.    Umur:________________________________________________________

d.    Jenis Penyakit:_________________________________________________

 

 1. Saya mengesahkan maklumat-maklumat di atas adalah benar.

 

 

Tarikh:___________________                Tandatangan:_____­­­­­­­__________________

 

 

BAHAGIAN II

(Hendaklah dipenuhkan oleh Pegawai Perubatan Unit)

 

4.            Permohonan disokong/tidak disokong.

 

5.            Ulasan:_________________________________________________________

 

 

 

 

Tarikh:____________________                         ______________________________

 Tandatangan

                                                                                  Nama             :____________________

                                                                                  Pangkat         :____________________

                                                                                  Jawatan        :____________________

                                                                                  No Tentera:   :____________________

 

BAHAGIAN III

(Hendaklah dipenuhkan oleh Pegawai Memerintah)

 

6.            Saya mengesahkan bahawa keterangan dan bukti yang diperlehi adalah benar / tidak benar.

 

 

Tarikh:__________________                              _______________________________

Tandatangan Pegawai Memerintah

Nama            :____________________

Pangkat         :____________________

Jawatan        :____________________

No Tentera:   :____________________

 

                                                                                  Cop Rasmi:

BAHAGIAN IV

(Hendaklah dipenuhkan oleh Markas Perkhidmatan)

 

7.            Permohonan disokong / tidak disokong.

 

 Tarikh:__________________                              _______________________________  

Tandatangan AKS Tadbir

Nama           :____________________

Pangkat         :____________________

Jawatan        :____________________

No Tentera:   :____________________

 

                                                                            Cop Rasmi:

 

BAHAGIAN V

(Catatan oleh Pengerusi JK Eks TKAT)

 

8.            Ulasan:_________________________________________________________

9.            Adalah permohonan ini diluluskan / tidak diluluskan.

 

 

 Tarikh:__________________                              _______________________________

 Tandatangan Pengerusi

Nama             :____________________

Pangkat         :____________________

Jawatan        :____________________

No Tentera:   :____________________

 

                                                                            Cop Rasmi:

 

 

 

 

 

Thursday, 15 September 2016 15:46

CARTA ALIR PERMOHONAN BANTUAN ALATAN PERUBATAN

Written by

RINGKASAN CARTA ALIR PERMOHONAN BANTUAN ALATAN PERUBATAN ANGGOTA TUDM/PASANGAN/ANAK

1.Kelayakan: Anggota, pasangan dan anak sahaja.

2. Permohonan yang diterima dari unit akan dimajukan kepada MATM-BPK.

3. Senarai dokumen yang diperlukan (3 set):

 1. Borang 1/09 (Kembaran A kepada PMAT Bil 4 Tahun 2010).
 2. Salinan My Tentera anggota.
 3. Salinan kad pengenalan pesakit.
 4. Surat pengesahan penyakit dan keperluan alatan perubatan dari doctor pakar.
 5. 3 sebut harga alatan perubatan.
 6. Salinan buku bank anggota.
 7. Nombor telefon anggota.

RINGKASAN CARTA ALIR MAKLUMAN KEMASUKAN KE HOSPITAL BAGI ANGGOTA TUDM/PASANGAN/ANAK

1. Unit memajukan penyata sakit (anggota, pasangan dan anak) secara harian ke Cawangan Perkhidmatan melalui faks atau signal.

2. Maklumat pesakit melibatkan pegawai kanan TUDM perlu dimaklumkan oleh Komander Pangkalan kepada PTU melalui telefon/mesej.

Thursday, 15 September 2016 14:58

BORANG TABUNG BANTUAN SEJAMBAK KASIH

Written by

KEMBARAN A KEPADA

KP/BPA/CSA (KEB)/3076/2A

BERTARIKH 05 JUL 96

PERMOHONAN TABUNG BANTUAN SEJAMBAK KASIH

 1.         Butir-butir Permohonan:

 a.        Nama :...................................................................................................................

b.        No Ten & Pangkat :...............................................................................................

c.         Pasukan :.............................................................................................................

d.        Alamat             :....................................................................................................

.........................................................................................................................................

e.         Tarikh Masuk Tentera :.........................................................................................

f.          Jumlah Tanggungan : ...........................................................................................

g.            Tugas Jawatan Sekarang :...................................................................................

 

2.         Butir-butir Pesakit:

a.            Nama :..................................................................................................................

b.            Pertalian :..............................................................................................................

c.            Umur :..................................................................................................................

d.            Jenis Penyakit :.....................................................................................................

 

3.         Saya mengesahkan maklumat-maklumat di atas adalah benar.

 

 

 

           

Tarikh :......................................                                            ...........................................................

                                                                                                           Tandatangan Pemohon

 

 

BAHAGIAN I

(Hendaklah dipenuhkan  Oleh Pegawai Perubatan Unit)

 

4.         Permohonan disokong/tidak disokong

 

5.         Ulasan tentang pesakit :

 

 

Tarikh :...................................                                               ...............................................................................

                                                                                                          Tandatangan

 

                                                                                  Nama :...................................................................

                                                                                  Pangkat :................................................................

                                                                                  Jawatan :................................................................

                                                                                  No.Tentera :...........................................................

 

Cop Rasmi

 

 BAHAGIAN II

((Hendaklah dipenuhkan  Oleh Pegawai Memerintah)

 

6.         Saya sahkan dari keterangan dan bukti yang di perolehi bahawa Pegawai/LLP yang tersebut di atas adalah anggota dari pasukan saya.

 

 

Tarikh             :           ....................................                                   ......................................................

                                                                                                       Tandatangan Pegawai Memerintah

 

 

Cop Rasmi     :                                                                                 Nama : ..........................................

Pangkat : ......................................

No.Tentera : .................................                                                  

 

BAHAGIAN III

(Hendaklah dipenuhkan oleh Markas/Departmen Perkhidmatan)

 

7.         Permohonan disokong/tidak disokong.        

 

 

Tarikh  :......................................                                                       .....................................................

                       

                                                                                                                          Tandatangan

 

                                                                                                          Nama : ..........................................

Cop Rasmi     :                                                                                  Pangkat : .......................................

 Jawatan : ......................................

No. Tentera : ................................

________________________________________________________________________________

 

BAHAGIAN IV

(Catatan Oleh Lembaga Tabung Sejambak Kasih)

 

8.         Ulasan Lembaga:       ..................................................................................................................................................................

            ......................................................................................................................................................................................................

 

9.         Keputusan Lembaga:             Diluluskan  /  Tidak Diluluskan

 

 

 

 

Tarikh             :           .......................................                                .....................................................

Cop Rasmi

Tandatangan Pengerusi       

 

 

 

 

Borang Permohonan ini hendaklah disediakan di dalam tiga (3) salinan.

 

 

**MUAT TURUN BORANG DISINI**

 

Thursday, 15 September 2016 14:54

CARTA ALIRAN

Written by

Thursday, 15 September 2016 13:50

CARTA ALIR MOHON SPAAT & TAPAT

Written by

Page 1 of 2