Thursday, 15 September 2016 12:53

TAPAT KEMBARAN B-BORANG PERMOHONAN

Written by
Rate this item
(1 Vote)

KEMBARAN B KEPADA

PERATURAN TAPAT

 

BORANG PERMOHONAN TABUNG PINJAMAN AKADEMIK

DAN PENGAJIAN TINGGI ANGKATAN TENTERA

BAHAGIAN I

MAKLUMAT PERIBADI

1.         Nombor  Tentera, Pangkat dan Nama:  ..............................................................................................................       

2.         Taraf Perkahwinan:    *Bujang/Berkahwin

3.         Unit dan Alamat:  ...........................................................................................................................

4.         Tarikh Lahir : ........................................     Umur: ..........................................................................

5.         Tarikh Masuk Tentera : ..........................    Tarikh Tamat Perkhidmatan (TTP): .................................

6.         Tarikh Tauliah (Untuk Pegawai) : ........................................  Jenis Tauliah: .....................................

            a.         Tempoh Perkhidmatan Semasa Memohon: ..................... Tahun ..................... Bulan.

            b.         Tempoh Perkhidmatan (Untuk LLP) : * 10 / 15 / 18 / 21 tahun

7.         No Telefon Unit/Pasukan : ....................................... No. Telefon Rumah : .....................................

8.         Kelulusan Akademik/Profesional Tertinggi Pemohon :

a.         Kelulusan Akademik/Profesional Tertinggi: ...........................................................................

9.         Maklumat Peribadi Pasangan  Pemohon * Isteri/Suami:

a.         Nama * isteri/suami : .........................................................................................................

b.         Kelulusan Akademik/Profesional Tertinggi : ..........................................................................

c.             Perkerjaan: ........................................................................................................................

d.         Alamat Tempat Kerja/Majikan:............................................................................................... No. Telefon Pejabat:...............................

e.         Pendapatan * isteri/suami: .............................. (Sertakan Pengesahan Pendapatan)

BAHAGIAN II
PENDAPATAN DAN TANGGUNGAN

10.       Penyata pendapatan dan tanggungan saya adalah seperti berikut:

a.         Bilangan tanggungan : ..................

b.         Anggaran Pendapatan Bulanan:

            (1)        Gaji dan Elaun                                    RM ..................

(2)       Pendapatan-Pendapatan Lain                 RM .....................

(3)       Pendapatan *Suami/Isteri                     RM .....................           

            (4)        Jumlah Pendapatan                             RM ..................

c.         Anggaran Perbelanjaan Bulanan:

(1)       Saraan Keluarga                                 RM ..................

(2)       Bayaran Balik Pinjaman/Pembiayaan      RM ..................

(3)       Perbelanjaan-Perbelanjaan  Lain            RM ..................

            (4)        Jumlah Perbelanjaan                         RM ..................

            d.         Pendapatan Bersih Sebulan                             RM ..................

BAHAGIAN III

MAKLUMAT PELAJAR DAN KURSUS

11.       Maklumat pelajar dan kursus yang dipohon adalah seperti berikut:

a.         Nama , No. Kad Pengenalan/ No. Tentera Pelajar: ...............................................................................................................

(Tidak perlu diisi jika permohonan untuk diri sendiri)

b.         Nama Kursus Yang Dipohon : ......................................................................................................................                

c.         Jangka Masa Kursus : ..... Tahun.  Mulai:  .......... hingga  ..........

d.         Nama dan Alamat Institusi Pengajian Tinggi:  ................................................................

e.         Jumlah Keseluruhan Yuran Pengajian      : RM ..................

e.         Jumlah Pinjaman Yang dipohon             : RM ..................

f.          Tempoh Bayaran Balik Pinjaman dipohon : ..... bulan.

Tarikh : ...........................................                                       ..................................................................

                                                                                                               Tandatangan Pemohon

 

BAHAGIAN V

SOKONGAN PEGAWAI MEMERINTAH/PEMERINTAH

12.       Saya telah menemu duga anggota ini dan *menyokong/tidak menyokong permohonannya.

Ulasan (Jika ada):  ....................................................................................................................................

Tarikh : ..........................                                             ..........................................................................

                                                                                                                  Tandatangan

            Nama:

Cop Unit                                                                       Pangkat:

                                                                        Jawatan:

                                                                                   

BAHAGIAN VI

SOKONGAN PENGARAH KOR

(BAGI TENTERA DARAT SAHAJA)

13.       Saya *menyokong/tidak menyokong permohonan ini.

Ulasan (Jika ada):   ...................................................................................................................................

Tarikh : .............................                                                               ..............................................................................

                                                                                                                Tandatangan

             Nama:

Cop Unit                                                                        Pangkat:

                                                                         Jawatan:

BAHAGIAN VII

SOKONGAN MARKAS PERKHIDMATAN

14.       Saya *menyokong/tidak menyokong permohonan ini.

Ulasan (Jika ada) :......................................................................................................................................

Tarikh : .............................                                                                        .................................................................

                                                                                                                     Tandatangan

                                                                      Nama:

Cop Unit                                                                      Pangkat:

                                                                      Jawatan:

BAHAGIAN VII
SOKONGAN JAWATANKUASA TAPAT

15.       Sokongan Jawatankuasa TAPAT adalah seperti berikut:

a.       Keputusan Jawatankuasa TAPAT:            * Disokong/Tidak Disokong

b.       Jumlah Pinjaman Disokong:      .............................................................................................

c.        Tempoh Bayaran Balik Dibenarkan:     ..................................................................................

d.       Rujuk Keputusan Mesyuarat : ................................................................................................

 

            Tarikh : .............................                                 ..........................................................................................

                                                                                    Tandatangan Setiausaha Jawatankuasa TAPAT

                                                                

Nama:

                                                            Pangkat:

                                                            Jawatan:

BAHAGIAN VIII

KEPUTUSAN JAWATANKUASA EKSEKUTIF TKAT

16.       Keputusan Jawatankuasa Eksekutif TKAT adalah seperti berikut:

a.        Keputusan Jawatankuasa Eksekutif TKAT:            * Diluluskan/Tidak Diluluskan

b.       Jumlah Pinjaman Diluluskan: ................................................................................................

c.        Tempoh Bayaran Balik Dibenarkan: ......................................................................................

d.       Rujuk Keputusan Mesyuarat : ...............................................................................................

            Tarikh : .............................                    .....................................................................................

                                                                         Tandatangan Setiausaha Jawatankuasa Eksekutif  TKAT

                                                                

Nama:

Pangkat:

Jawatan:

 

 **MUAT TURUN BORANG DISINI**

Read 2274 times Last modified on Friday, 17 March 2017 12:27