Thursday, 15 September 2016 12:26

PERATURAN TAPAT

Written by
Rate this item
(3 votes)

 

PERATURAN SKIM TABUNG PINJAMAN AKADEMIK DAN

PENGAJIAN TINGGI ANGKATAN TENTERA (TAPAT)

AM

1.         Skim Tabung Pinjaman Akademik dan Pengajian Tinggi Angkatan Tentera (TAPAT) merupakan satu kemudahan untuk anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan isteri/suami mereka membuat pinjaman kewangan bagi mengikuti pengajian tinggi di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) awam dan swasta tempatan dan luar negara di dalam pelbagai bidang pengajian dan juga bagi pembiayaan yuran peperiksaan akademik, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan  Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Pengendalian Skim ini adalah secara tabung pusingan iaitu pinjaman yang dikeluarkan akan dikutip balik dan digunakan semula untuk dipinjamkan kepada anggota-anggota lain yang berkelayakan.

2.         Dengan wujudnya Skim ini diharapkan ia akan dapat membantu meringankan beban kewangan anggota ATM dan isteri/suami mereka yang ingin belajar sendiri di IPT awam dan swasta serta anggota dan isteri/suami mereka yang ingin menduduki peperiksaan akademik (SPM dan STPM).

TUJUAN

3.         Peraturan ini bertujuan menetapkan prosedur dan mekanisme pelaksanaan Skim ini supaya ia dapat dilaksanakan dengan licin dan teratur.

AHLI JAWATANKUASA

4.         Senarai nama keanggotaan Ahli Jawatankuasa TAPAT seperti di Kembaran A.

DANA TABUNG

5.         Dana Tabung ini disediakan daripada Tabung Kebajikan Angkatan Tentera (TKAT).

JENIS, PERINGKAT DAN TEMPAT PENGAJIAN

6.         Jenis Pengajian.       Pengajian yang boleh ditaja adalah seperti berikut:

            a.         Pengajian Secara Separuh Masa.   Ia adalah terbuka bagi anggota ATM dan isteri/suami mereka yang bekerja.

            b.         Pengajian Secara Sepenuh Masa.  Ia adalah terbuka bagi isteri/suami anggota ATM yang tidak bekerja.

7.            Peringkat dan Tempat.        Pinjaman Skim ini dikeluarkan bagi pengajian di peringkat Sijil, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah yang ditawarkan di IPT awam dan swasta tempatan dan juga luar negara.  IPT dan program pengajian yang diikuti hendaklah diiktiraf oleh Unit Pengiktirafan Kelayakan Bahagian Latihan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Bagi peperiksaan akademik iaitu SPM dan STPM ianya hendaklah diambil di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran.

8.            Urusan Mendapatkan Tempat Di IPT.     Urusan memohon dan mendapatkan tempat di IPT adalah tanggungjawab pemohon.

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

9.            Skim ini terbuka kepada anggota Angkatan Tetap ATM dan isteri/suami mereka yang telah ditawarkan tempat di IPT dan berkemampuan untuk membayar balik pinjaman dalam tempoh yang dibenarkan, dengan syarat tidak menerima sebarang pinjaman atau biasiswa daripada mana-mana agansi kerajaan atau swasta.

10.         Anggota dan isteri/suami mereka yang sedang mengikuti pengajian juga layak memohon tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa TAPAT. Bagi pemohon yang telah mendapat pinjaman daripada SPAAT