LATIH

LATIH (8)

Tuesday, 06 September 2016 15:51

SENARAI SEMAK JASMANI

Written by

 

CHECKLIST MENGENDALIKAN LATIHAN KECERGASAN ANGGOTA PANGKALAN

 

Mengendalikan Aktiviti Latihan Kecergasan anggota Pangkalan

 

1.         Merancang penetapan tarikh bagi Latihan kecergasan anggota Pangkalan sepanjang tahun.

2.         Menghantar surat dan perbincangan untuk pembentangan kepada pihak atasan berkenaan tarikh latihan kecergasan.

3.         Melaksanakan Latihan Kecergasan.

4.         Majukan laporan Latihan Kecergasan tahunan pada setiap hujung tahun.

 

 

CHECKLIST MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PENGURUSAN BERAT BADAN (BMI)

 

Merancang dan Melaksanakan Program Pengurusan Berat Badan (BMI)

 

1.         Penilaian dan pemilihan peserta program mengikut kategori.

2.         Taklimat dan persiapan latihan.

3.         Latihan dilaksanakan.

4.         Majukan laporan kepada pihak atasan berkenaan.

5.         Majukan nama kepada RSAT untuk tindakan seterusnya jika tiada penurunan berat badan.

6.         Majukan pencalonan nama kepada pihak atasan berkenaan bagi mengikuti program BMI TUDM bagi pegawai dan LLP yang dilaksanakan di ITU Ipoh. Kepada yang kritikal atau sebaliknya.

 

 

CHECKLIST MENGENDALIKAN UJIAN KECERGASAN ASAS JASMANI (UKAJ)

 

Melaksanakan Ujian Kecergasan Asas Jasmani (UKAJ)

 

1.         Mengeluarkan jadual perancangan dan perlaksanaan UKAJ setiap penggal.

2.         Mengadakan ujian.

3.         Merekod kehadiran anggota.

4.         Melaksanakan ujian UKAJ dua kali setahun.

5.         Memberikan kelulusan dan tandatangan pada borang BMI kepada anggota yang layak atau sebaliknya.

6.         Menghantar Laporan Suku Tahunan ke MAUWILUD 1.

 

CHECKLIST MENGENDALIKAN KELAS TCI JURULATIH JASMANI

Mengendalikan Kelas TCI bagi Jurulatih Jasmani

 

1.         Mengadakan perancangan setiap penggal.

2.         Menyediakan persiapan borang/soalan dan persiapan ujian.

3.         Mengumpul semula rekod ujian untuk disimpan di Pejabat Jasmani.


CHECKLIST MENGENDALIKAN SISTEM PENGURUSAN UNIT (SPU) BAGI CAWANG JASMANI

 

Mengadakan Sistem Pengurusan Unit (SPU) bagi Cawang Jasmani

 

1.         Mengadakan perbincangan SPU setiap bulan.

2.         Menyediakan rekod perbincangan SPU.

3.         Menghantar rekod perbincangan SPU ke Fasilitator untuk disemak dan ditandatangani.

4.         Mengumpul semula rekod perbincangan mengikut kumpulan untuk disimpan di Pejabat Latih.

  

CHECKLIST MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN DAN PENYELENGGARAAN KE ATAS PERALATAN LATIHAN JASMANI DAN

LAIN-LAIN KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN

 

Melaksanakan pemeriksaan dan penyelenggaraan ke atas peralatan Latihan Jasmani dan lain-lain kemudahan yang disediakan

           

1.         Mengadakan pemeriksaan kemudahan dan alatan sukan setiap hari.

2.         Memajukan laporan kerosakan/pembaikan jika ada.

3.         Melaksanakan penyelenggaraan kemudahan dan alatan.

4.         Menguruskan kompleks sukan.

5.         Mengendalikan dan menguruskan stor sukan

6.         Menguruskan Gimnasium danbangunan pejabat Jasmani.

 


CHECKLIST MENENTUKAN PERLAKSANAAN PERTANDINGAN SUKAN ANTARA SEKSYAN/CAWANG/SKUADRON

 

Menentukan perlaksanaan pertandingan sukan antara seksyan/cawang/skuadron

           

1.         Membantu merancang perlaksanaan sukan. 

2.         Merekodkan keputusan sukan.

3.         Penunjuk cara kepada semua jenis sukan.

 

4.         Bertanggungjawab mengatur acara-acara sukan.

Tuesday, 06 September 2016 15:39

JASMANI/SUKAN

Written by

LATIHAN KECERGASAN JASMANI/SUKAN PANGKALAN

Rujukan-rujukan seperti berikut:

            1.         Perintah Tetap Pangkalan - Bahagian 5 Perintah No 19.

            2.         PU 5405 Publikasi Udara Bahagian Tadbir - Pengurusan Kesihatan.

            3.         PU 5208 Pengurusan Kesihatan.

            4.         Talent Indentificatian Manual (Majlis Sukan Negara (MSN).

            5.         Nota Sains Sukan Tahap 1, 2, dan 3.

 

UJIAN KECERGASAN ASAS JASMANI

Rujukan-rujukan seperti berikut:

            1.         PU 5208 Pengurusan Kesihatan – Jilid 15 Bahagian 1 Risalah No 9.

            2.         Buku Panduan Airforce Physical Fitness Assessment (APFA).

 

PROGRAM PENGURUSAN BERAT BADAN (BMI)

Rujukan-rujukan seperti berikut:

1.         PU 5103 Publikasi Udara Bahagian Sumber  Manusia (BSM) Pembanguna Kerjaya

            2.         PU 5208 Pengurusan Kesihatan – Jilid 15 Bahagian 1 Risalah No 4.

            3.         PU 5208 Pengurusan Kesihatan – Jilid 15 Bahagian 1 Risalah No 9.

 

PERTANDINGAN SUKAN ANTARA SEKSYEN/PANGKALAN/PERKHIDMATAN

Rujukan-rujukan seperti berikut:

            1.         Perintah Tetap Pangkalan - Bahagian 5 Perintah No 19.

            2.         Perlembagaan Majlis Sukan Angkatan Tentera Malaysia.   

            3.         MTU-Lembaga Sukan TUDM (LSTUDM)

 

BIDANG TUGAS JASMANI/SUKAN

 

1.         Mengendalikan Aktiviti Latihan Kecergasan anggota Pangkalan

a.         Latihan Jasmani (Latihan Kecergasan Fizikal)

 

2.         Merancang dan Melaksanakan Program Pengurusan Berat Badan (BMI)

a.         Penilaian dan pemilihan peserta program mengikut kategori.

b.         Taklimat dan persiapan latihan.

c.         Latihan dilaksanakan.

d.         Majukan laporan kepada pihak atasan berkenaan.

 

3.         Melaksanakan Ujian Kecergasan Asas Jasmani (UKAJ)

a.         Mengadakan Latihan awalan/penyesuaian persiapan/pra ujian.

b.         Mengendalikan Ujian Kecergasan Asas Jasmani (UKAJ).

c.         Menghantar Laporan ke MAWILUD 1, MTU – Perkhidmatan.

 

4.         Mengendalikan Kelas TCI bagi Jurulatih Jasmani

a.         Mengadakan Kelas TCI

b.         Mengendalikan Ujian TCI.

c.         Menghantar Laporan ke MTU – Perkhidmatan.

 

5.        Mengadakan Sistem Pengurusan Unit (SPU) bagi Cawang Jasmani mengikut kumpulan yang ditetapkan

a.         Mengadakan Perbincangan SPU setiap bulan. 

b.         Menentukan setiap kumpulan menghantar rekod perbincangan SPU dan ditandatangani oleh Fasilitator.

 

6.         Melaksanakan pemeriksaan dan penyelenggaraan ke atas peralatan latihan jasmani dan lain-lain kemudahan yang disediakan

a.         Mengadakan pemeriksaan kemudahan dan alatan sukan setiap hari.

b.         Memajukan laporan kerosakan/pembaikan jika ada.

c.         Melaksanakan penyelenggaraan kemudahan dan alatan.

d.         Menguruskan kompleks sukan.

e.         Mengendalikan dan menguruskan stor sukan

f.          Menguruskan Gimnasium danbangunan pejabat Jasmani.

 

7.         Menasihat Pegawai-pegawai Sukan Pangkalan bagi perlaksanaan pertandingan sukan antara seksyan/cawang/ skuadron

a.         Membantu merancang perlaksanaan sukan. 

b.         Merekodkan keputusan sukan.

c.         Penunjuk cara kepada semua jenis sukan.

d.         Bertanggungjawab mengatur acara-acara sukan.

Tuesday, 06 September 2016 11:43

SISTEM PENGURUSAN UNIT(SPU)

Written by

SISTEM PENGURUSAN UNIT(SPU)

1.         Contoh pembahagian kumpulan mengikut seperti berikut:

            a.         Kumpulan Abu Bakar As-Siddiq

            b.         Kumpulan Amir Hamzah.

            c.         Kumpulan Asoka.

            d.         Kumpulan Harun Al-Rashid

            e.         Kumpulan Ibnu Sina.

            f.          Kumpulan Iskandar Zulkarnain.

            g.         Kumpulan Khalid Al-Walid.

            h.        Kumpulan Omar Al-Khatab.

            i.          Kumpulan Salahuddin Al-Ayubi.

            j.          Kumpulan Sumaiyah.

 

2.         Mengadakan perbincangan SPU setiap bulan.

3.         Menyediakan rekod perbincangan SPU.

4.         Menghantar rekod perbincangan SPU ke Fasilitator untuk disemak dan ditandatangani.

 

5.         Mengumpul semula rekod perbincangan mengikut kumpulan untuk disimpan di Pejabat Latih.

 

CARTA SPU

 

Tuesday, 06 September 2016 11:41

TCI

Written by

TCI

 

1.         Mengeluarkan jadual perancangan dan perlaksanaan TCI setiap tahun. 

2.         Mengadakan kelas TCI setiap hari khamis.

3.         Merekod kehadiran anggota.

4.         Melaksanakan ujian TCI dua kali setahun.

5.         Mengeluarkan sijil TCI kepada anggota yang layak.

6.         Memperbaharui sijil TCI setahun sekali.

 

7.         Menghantar Laporan Suku Tahun ke MAUWILUD 1.

 

CARTA TCI

Mengkoordinasikan Perancangan Peperiksaan Kenaikan Pangkat Pegawai dan LLP

1.         Menghebahkan tarikh Peperiksaan Kenaikan Pangkat setiap tahun mengikut jadual yang dikeluarkan oleh Pihak MPPLU.

2.         Menerima borang pencalonan peperiksaan dan BAT D 88 daripada calon.

3.         Menghantar senarai nama calon ke MPPLU – Bahagian Peperiksaan.

4.         Menyediakan dewan untuk perlaksaan peperiksaan.

5.         Memberi taklimat peperiksaan sehari sebelum tarikh peperiksaan dijalankan.

 

6.         Perlaksanaan peperiksaan oleh MPPLU – Bahagian Peperiksaan.

 

 

CARTA PEPERIKSAAN

Tuesday, 06 September 2016 11:30

CHECKLIST MENGENDALIKAN LATIHAN PANGKALAN

Written by

Latihan Menembak

 

1.         Mengadakan mesyuarat bersama Pegawai Latih untuk menetapkan tarikh bagi Latihan Menembak Pangkalan.

2.         Menghantar permohonan penggunaan Lapangsasar.

3.         Mengadakan Kelas Latihan Pengendalian Senjata.

4.         Mesyuarat perlaksanaan Latihan bersama wakil-wakil Skn/Cawang.

5.         Mengeluarkan PERTAD Latihan Menembak dan diagihkan kepada semua Skn/Cawang bagi memenuhi keperluan seperti berikut:

            a.         Peluru.

            b.         Peralatan Khemah.

            c.         Peralatan Alat Tulis.

            d.         Anggota Fitik.

            e.         Kenderaan.

6.         Mengeluarkan Laporan Menembak dan diagihkan kepada setiap Skn/Cawang.

 

CARTA LATIHAN MENEMBAK

Tuesday, 06 September 2016 11:28

BIDANG TUGAS LATIH

Written by

1.         Mengendalikan Aktiviti Latihan Pangkalan

 

a.         Latihan Menembak

           

2.         Mengkoordinasikan Perancangan Peperiksaan Kenaikan Pangkat Pegawai dan LLP setiap Tahun Mengikut Jadual yang dikeluarkan oleh Pihak MPPLU

 

            a.         Peperiksaan Kapt TUDM Ke Mej TUDM

 

            b.         Peperiksaan Fsjn Ke PW U II (Ujian Bertulis)

            c.         Peperiksaan Kpl U Ke Sjn U

            d.         Peperiksaan LUK Ke Kpl U

            e.         Lembaga Ujian LU I, LU II & LUK (TERUS)

            f.          Amali Lembaga Ujian LU I, LU II & LUK (TERUS)

3.         Mengendalikan Kelas TCI bagi Cawang Tadbir

            a.         Mengadakan Kelas TCI

            b.         Mengendalikan Ujian TCI

            c.         Menghantar Laporan Suku Tahunan TCI ke MAUWILUD

            d.         Memperbaharui Sijil TCI setiap setahun sekali

4.         Mengendalikan Sistem Pengurusan Unit (SPU) bagi Cawang Tadbir mengikut kumpulan yang ditetapkan    

a.         Mengadakan Perbincangan SPU setiap bulan.

 

b.         Menentukan setiap kumpulan menghantar rekod perbincangan SPU dan ditandatangani oleh Fasilitator.

Tuesday, 06 September 2016 11:27

CARTA ORGANISASI LATIH

Written by