Saturday, 17 September 2016 21:58

KUASA PERUNDANGAN

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

BIL

PERKARA

 

KUASA

CATITAN

1.

Penyiasatan

a.

Seksyen 94(a) AktaAngkatanTentera 1972.

PerlantikanKetua Marshal Polis Tentera.

b.

Seksyen 94(b) AktaAngkatanTentera 1972.

 

Marshal Polis TenteradanPegawai Polis Tentera.

c.

Seksyen 94(c) AktaAngkatanTentera 1972.

PerlantikanAtauPemberi-KuasaanPegawaiPenyiasat.

d.

Seksyen 94(d) AktaAngkatanTentera 1972.

Pengesahan.

e.

PMAT Bilangan 2 Tahun 1999.

PerlantikanPihakBerkuasa Yang LayakBagiMaksudSeksyen 94C AktaAngkatanTentera 1972 Dan KelulusanDiatasPerlantikanPegawaiPenyiasat/ Pegawai Polis Tentera di BawahSeksyen 94A dan 94B AktaAngkatanTentera 1972.

f.

PMATBilangan 5 Tahun 2006.

ProsedurPenyiasatanDalamAngkatanTentera Malaysia

g.

PMAT Bilangan 4 Tahun 2009.

ProsedurPungutan Dan PengendalianSpesimen Air KencingUntukUjianDadahDalam Air Kencing.

h.

Kaedah 32 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

DairiPenyiasatan (BAT D 2).

i.

Kaedah 28 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Penyoalan.

j.

Kaedah 29 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Penyataan-Penyataan (BAT D 4 - Tentera)/

(BAT D 5 - Orang awam).

2.

Penangkapan.

a.

Seksyen 2 AktaAngkatanTentera 1972.

Tafsiran.

b.

Seksyen 93(2) AktaAngkatanTentera 1972.

PenangkapanPegawaiatasan yang terlibatdengandahagi, pergaduhanataukekacauan.

c.

Seksyen 93(3) AktaAngkatanTentera 1972.

 

Penangkapanaskar-laskar.

 

 

d.

Seksyen 93(5) AktaAngkatanTentera 1972.

 

Penangkapanpegawaidanaskar-laskarolehPegawai/ PegawaiTentera/ anggotaProvos.

 

 

f.

Seksyen 93(6) AktaAngkatanTentera 1972.

KuasaPenangkapan.

g.

Seksyen 212 (2) (c) AktaAngkatanTentera 1972.

Penangkapan Orang Awam.

 

 

h.

Seksyen 5 AktaKawasanLarangandanTempatLarangan 1959.

TempatLarangan.

i.

Kaedah 13 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera)1976. 

Sebab-sebab Penangkapan.

j.

Kaedah 18 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera)1976.

Kewajipan orang yang membuat penangkapan.

k.

Kaedah 17 (1) Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

PenggunaanKekerasan.

l.

Kaedah 70 Kaedah-KaedahAngkatanTentera (Penjaraan Dan Tahanan) 1976.

PenggunaanGari.

m

Kaedah 17(2) Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Menggunakan Kekerasan dengan Senjata Api.

n

Kaedah 17(3) Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Prosedur Penangkapan Menggunakan Senjata Api.

o

Seksyen 97 Kanun Kesiksaan

 

p

Seksyen 98 Kanun Kesiksaan

 

q

Seksyen 99 Kanun Kesiksaan

 

r.

Seksyen 100 Kanun Kesiksaan

 

s

Seksyen 123 Kanun Kesiksaan

 

3.

Penggelidahan

a.

Kaedah 19Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Kuasa Mengeluarkan Waren Gelidah.

b.

Kaedah 20 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Orang-Orang Yang Melaksanakan Waran Geledah

c.

Kaedah 21 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Borang Dan Sahnya Waren Geledah.

d.

Kaedah 22 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Masuk Ke Dalam Premis.

e.

Kaedah 23 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Orang-Orang Yang HadirMasaPenggeledahan.

f.

Kaedah 25 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera(MahkamahTentera) 1976.

Orang-Orang Yang DijumpaiDalamPremis Yang Digeledah.

4.

Penyitaan

a.

Kaedah 24 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

SenaraiBarang-Barang Yang Disita.

b.

Kaedah 26 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976 .

PenyitaanBarang-Barang.

 

 

c.

Kaedah 27 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

PelupusanBarang-barang Yang Disita.

5.

Pencerobohan.

a.

Seksyen 4 AktaKawasanLarangan Dan TempatLarangan 1959.

KawasanLarangan.

b.

Seksyen 5 AktaKawasanLarangan Dan TempatLarangan 1959.

TempatLarangan.

6.

MengunciTayarKenderaan.

 

PerintahTetapPangkalan.

 

b.        PerintahBahagianSatuPangkalan

 

7.

PengiringBermotosikal.

a.

KebenaranDaripada Polis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 1391 times
More in this category: LAPORAN ADUAN PROVOS TUDM »