Saturday, 17 September 2016 22:54

PENJAGAAN KUNCI

Written by
Rate this item
(1 Vote)

CHECKLIST PENGURUSAN KUNCI

 

Rujuk:

 

A.        PU 5211 Bahagian 3 Risalah No. 8.

 

CHECKLIST PENYIMPANAN KUNCI UTAMA

 

 

1.         Disimpan di dalam peti berkunci yang di lekat pada dinding.

 

 

2.         Tidak dapat dilihat dari luar.

 

 

3.         Disimpan dalam satu gelung.

 

 

4.         Kunci Utama dan Kunci Pendua disimpan berasingan.

 

 

CHECKLIST PENGELUARAN/PEMULANGAN KUNCI UTAMA

 

 

1.         Orang yang berhak mengambil kunci:

 

 

            a.         Anggota yang bertugas unit/skn.

 

 

b.         Anggota yang mendapat kebenaran bertulis dari Ketua Seksyen/Skn.

 

 

            c.         Atas sebab-sebab kecemasan (orang yang berkaitan sahaja).

 

 

            d.         Atas arahan Pegawai Bertugas.

 

 

2.         Merekod perkara-perkara berikut:

 

 

            a.         No. Ten, Pkt dan Nama.

 

 

            b.         Unit/Skn.

 

 

            c.         No. kunci.

 

 

            d.         Jumlah kunci.

 

 

            e.         Masa ambil/serah.

 

 

            f.          Tandatangan pengambil/penyerah.

 

 

            g.         No. telefon pengambil.

 

 

            h.        No. telefon samb pejabat.

 

 

 

 

 

CHECKLIST JIKA KUNCI TIDAK DIPULANGKAN

 

 

1.         Maklum pengambil kunci/ hubungi Ketua Seksyen/Skn.

 

 

2.         Maklum Pegawai Bertugas dan buat laporan atas tindakan selanjutnya (dalam buku kejadian).

 

 

3.         Jika seksyen mempunyai tugas lebih masa, ambil keterangan dari Ketua Seksyen/Skn dan rekod dalam buku kejadian.

 

 

 

 

CHECKLIST JIKA KUNCI HILANG

 

 

1.         Buat  laporankepada Ketua Skn Provos, salinan kepada:

 

 

            a.         Seksyen yang berkenaan.

 

 

            b.         Ajutan.

 

 

            c.         Pegawai Keselamatan Pangkalan.

 

 

            d.         Pegawai Senggara Komplek.

 

 

2.         Salinan hendaklah disimpan untuk rujukan siasatan.

 

 

3.         Tukarkan dengan kunci yang baru dengan segera.

 

 

CHECKLIST PENYIMPANAN KUNCI PENDUA

 

 

1.         Diletakkan di dalam peti kunci yang berasingan dengan kunci utama.

 

 

2.         Orang yang mendapat kebenaran sahaja layak mengambil kunci.

 

 

3.         Pemeriksaan dilakukan dari semasa ke semasa.

 

 

 

CARTA ALIR PENGURUSAN KUNCI UTAMA

Read 2707 times