Sunday, 18 September 2016 04:37

BILIK TAHANAN UNIT

Written by
Rate this item
(1 Vote)

CHECKLIST BILIK TAHANAN UNIT

Rujuk:

 

A.        Akta Angkatan Tentera 1972.

B.        Kaedah-Kaedah Angkatan Tentera  (Penjaraan dan Tahanan) 1976.

C.        PU 5211 Bahagian 4 Risalah No. 16.

 

1.         Pemeriksaan fizikal ke atas bilik tahanan

 

 

2.         Melengkapkan kelengkapan untuk mengadakan Bilik Tahanan

 

 

3.         Mohon dari Pegawai Memerintah untuk mengadakan Bilik Tahanan

 

 

a.         Sijil Perakuan Pegawai Memerintah (Kaedah 8 Kaedah-Kaedah Angkatan  Tentera (Penjaraan dan Tahanan)1976.

 

 

4.         Mohon Perakuan dari Pegawai Perubatan.

 

 

 

 

 

5.         Mengadakan Perintah Tetap dan ditandatangani oleh  Ketua Skn Provos.

 

 

a.         Anggota Tahanan.

 

 

b.         Anggota Pengiring.

 

 

6.         Folder Rekod Anggota Tahanan/Tangkapan Rapi.

 

 

7.         Papan kenyataan maklumat anggota tahanan:

 

 

a.         No. Tentera, Pangkat dan Nama.

 

 

b.         Skn /Unit.

 

 

c.         Jenis hukuman.

 

 

d.         Jumlah hari hukuman.

 

 

e.         Tarikh masuk dan keluar.

 

 

f.          Remitan.

 

 

8.         Kelengkapan asas bilik tahanan unit:

 

 

a.         Tilam.

 

 

b.         Bantal.

 

 

c.         Almari (diletakkan di luar sel).

 

 

 

 

 

9.         Buku-buku rekod:

 

 

a.         Buku Pelawat Anggota Tahanan.

 

 

b.         Buku Pelawat Anggota Tangkapan.

 

 

c.         Buku Pelawat Anggota Jagaan Sementara.

 

 

d.         Buku Pemeriksaan:

 

 

            (1)       Komander Bertugas.

 

 

 

            (2)       Pegawai Bertugas.

 

 

            (3)       Sarjan Bertugas

 

 

            (4)       Ketua Skn Provos

 

 

            (5)       SSM Skn Provos.

 

 

e.         Buku Serah Terima Anggota Tahanan.

 

 

f.          Buku Aktiviti Anggota Tahanan.

 

 

g.         Buku Rekod Anggota Tahanan.

 

 

h.        Buku Rekod Anggota Tangkapan Rapi.

 

 

i.              Buku Rekod Anggota Tangkapan Longgar.

 

 

j.          Buku Rekod Anggota Jagaan Sementara.

 

 

k.         Buku Laporan Pengiring Tahanan:

 

 

            (1)       Laporan Tahanan.

 

 

            (2)       Laporan Tangkapan.

 

 

            (3)       Laporan Jagaan Semantara.

 

 

l.          Buku Keluar dan Masuk Anggota Tahanan.

 

 

 

 

 

10.      Jadual latihan anggota tahanan dipamerkan mengikut PMAT Bil 4 Tahun 1982.

 

 

 

 CARTA ALIR BILIK TAHANAN UNIT

 

Read 2710 times