PROVOS

PROVOS (20)

Sunday, 18 September 2016 04:57

REMITAN HUKUMAN

Written by

CHECKLIST  REMITAN HUKUMAN

Rujuk:      

A.        Kaedah-Kaedah Angkatan Tentera  (Penjaraan Dan Tahanan) 1976

B.        PU 5211 Bahagian 4 Risalah No. 20.

 

 

1.         Remitan hukuman:

 

 

a.         24 Hari dan Kurang (tiada remitan).

 

 

b.         Melebihi 24 tetapi tidak lebih dari 28 Hari (tempoh hukuman 24 hari).

 

 

c.         Melebihi 28 Hari (Remitan 1/3 dari tempoh hukuman).

 

 

 

 

 

2.         Remitan lucut hak secara automatik:

 

 

a.         Askar-laskar di bawah hukum didapati sakit oleh perbuatan salahlaku sendiri.

 

 

b.         Menjalani hukuman sesuatu mahkamah awam.

 

 

c.         Ia berada dalam jagaan sah mana-mana pihak berkuasa awam.

 

 

 

 

 

3.         Pemulangan remitan dilucutkan hak yang diluluskan oleh:

 

 

a.         Majlis Angkatan Tentera.

 

 

b.         Pegawai Pengesahan atau Pihak Berkuasa Ulangkaji.

 

 

c.         Komandan dengan kelulusan Pegawai Pengesah atau Pihak Berkuasa Ulangkaji.

 

 

 

 

 

4.         Rekod remitan:

 

 

            a.         Rekod ini dihantar bersama pesalah semasa pembebasan.

 

 

 

CARTA ALIR REMITAN HUKUMAN

Sunday, 18 September 2016 04:43

PENTADBIRAN PESALAH

Written by

CHECKLIST  PENTADBIRAN ANGGOTA SEBELUM MEMASUKI BILIK TAHANAN

Rujuk:

 

A.        Kaedah-Kaedah Angkatan Tentera  (Penjaraan dan Tahanan) 1976.

B.        PU 5211 Bahagian 4 Risalah No. 18.

 

1.         Tempahan Bilik Tahanan.

 

 

2.         Pemeriksaan perubatan bagi anggota tahanan yang dilaksanakan oleh PTTK bahagian/cawang anggota tahanan.

 

 

*  Bagi anggota yang BAT F 4 tidak lengkap atau tamat tempoh, boleh rujuk di Hospital.

 

 

 

 

 

 

3.         Pemeriksaan Dokumen:

 

 

a.         Borang 1 atau 2 Kaedah 16 KKAT (Penjaraan dan Tahanan) 1976.

 

 

b.         BAT D 200 (salinan asal)

 

 

c.         BAT F 256 (salinan).

 

 

d.         BAT D 45 (salinan).

 

 

f.          BAT D 74 (salinan).

 

 

g.         BAT D 69 (salinan).

 

 

h.        BAT L 117 (salinan).

 

 

i.                    BAT D 113 (salinan).

 

 

j.          BAT F 4 (salinan).

 

 

k.         My Tentera (salinan asal).

 

 

l.          Kelulusan / Pengesahan Hukuman (Salinan).

 

 

* Semua folder dan dokumen disediakan oleh PTTK bahagian/cawang anggota tahanan.

 

 

 

 

 

4.         Pemeriksaan Pakaian:

 

 

a.         No. 3                                                 -  1 pasang.

 

 

b.         No. 4                                                 -  1 pasang.

 

 

c.         Pakaian PT                                      -  1 pasang.

 

 

d.         Pakaian Sembahyang (Muslim)       - 1 pasang.

 

 

e.         Tuala Mandi                                    -  1 pasang.

 

 

f.          Songkok                                           -  1 ea.

 

 

g.         Kasut No.3                                       -  1 pasang.

 

 

h.        Kasut No.4                                       -  1 pasang.

 

 

i.              Kasut Kawad                                      -  1 pasang.

 

 

j.          Kasut PT Putih                                -  1 pasang.

 

 

k.         Sarung Kaki Kelabu                         -  2 pasang.

 

 

l.          Sarung Kaki Hitam                         -  2 pasang.

 

 

m.        Sarung Kaki Putih                          -  2 asang.

 

 

n.        Beret                                               - 1 ea.

 

 

o.         Pouches Dan Braces                    -  1 set.

 

 

p.         Pack 70                                         -  1 set.

 

 

*   Semua pakaian dan peralatan tersebut disediakan oleh PTTK Bahagian/Cawang anggota tahanan.

 

 

 

 

 

5.         Pemeriksaan Peralatan:

 

 

a.         Sabun Mandi                                  -   2 buku.

 

 

b.         Sabun Basuh                                  -   1 buku/ 1 kotak (500g).

 

 

c.         Pisau Cukur                                    -   1 batang.

 

 

d.         Berus Basuh                                   -   1 ea.

 

 

e.         Berus Kasut                                    -   1 ea.

 

 

f.          Tuala Wanita(anggota wanita)     -  Secukupnya.

 

 

g.         Berus Gigi                                        -   2 batang.

 

 

h.        Ubat Gigi                                          -   1 tiub (125ml).

 

 

i.          Kain Pengilat                                    -   1 helai seminggu

 

 

j.          Kiwi                                                   -   4 tin (100 ml).

 

 

k.         Buku Tulis                                       -   1 buku.

 

 

l.          Pen                                                   -   1 batang.

 

 

 

 

 

6.         Serah terima peralatan peribadi anggota tahanan yang disaksikan oleh pengiring dan PTTK bahagian/cawang anggota tahanan.

 

 

 

 

 

7.         Pemeriksaan fizikal tubuh badan anggota tahanan oleh PTTK Bilik Tahanan Unit disaksikan oleh pengiring pasukan anggota tahanan (PTTK). 

 

 

 

 

 

8.         Memastikan status anggota:

 

 

a.         Tahanan.

 

 

b.         Tangkapan (dalam siasatan/menunggu perbicaraan).

 

 

c.         Jagaan Sementara/Jangaan Selamat.

 

 

 

 

 

9.         Melaksanakan prosedur penempatan anggota dalam Bilik Tahanan Unit:

 

 

a.    Memastikan anggota tahanan dan tangkapan tidak ditempatkan dalam sel yang sama.

 

 

b.    Jumlah penempatan anggota tahanan dalam Bilik Tahanan Unit mengikut kelulusan Pegawai  Perubatan.

 

 

c.      Tahanan lelaki dan wanita diasingkan.

 

 

d.   Tahanan atau tangkapan tidak diletakkan dalam sel yang sama.

 

 

 

 

 

10.      Serah terima tahanan

 

 

* Semua dokumen hendaklah disediakan oleh Pejabat Disip Pangkalan.

 

 

 

CARTA ALIR PENTADBIRAN ANGGOTA SEBELUM MEMASUKI BILIK TAHANAN

 

 

CHECKLIST  PENTADBIRAN ANGGOTA SEMASA MENJALANI TAHANAN

Rujuk:

 

A.        Kaedah-Kaedah Angkatan Tentera  (Penjaraan Dan Tahanan) 1976.

B.        PU 5211 Bahagian 4 Risalah No. 18.

 

1.         Kenal pasti Bilik Tahanan Unit.

 

 

 

 

 

2.         Mengisi maklumat  anggota tahanan di Papan Kenyataan.

 

 

3.       Merekodkan dalam Buku Rekod Anggota Tahanan/Tangkapan/Jagaan Sementara.

 

 

4.         Membaca Perintah Tetap Bilik Tahanan.

 

 

5.         Memberi taklimat kepada anggota Tahanan/Tangkapan/Jagaan Sementara.

 

 

6.         Temuduga awal dengan SSM (48 jam).

 

 

7.         Temuduga awal dengan Ketua Skn Provos (48 jam).

 

 

8.         Merekodkan Buku Pelawat Anggota Tahanan:

 

 

a.         Lawatan Komander Bertugas.

 

 

b.         Lawatan Pegawai Bertugas.

 

 

c.         Lawatan Pegawai dari agensi luar.

 

 

d.         Lawatan anggota keluarga.

 

 

9.         Laksana dan rekod pelaksanaan Hukuman Medan dan PMAT Bil.4/82.

 

 

10.      PTTK Bilik Tahanan memberi taklimat prosedur kepada Pengiring Tahanan sebelum tugas mengiring dilaksanakan.

 

 

11.      Proses Pengiraan Remitan mengikut Kaedah 20 KKAAT (Penjaraan dan Tahanan)1976.

 

 

12.      Pengesahan hukuman.

 

 

13.      Rekod semua pergerakan keluar/masuk dan diiring sebilang masa.

 

 

 

14.      Pemeriksaan Bilik Tahanan Unit:

 

 

a.         PTTK Bilik Tahanan.

 

 

b.         Ketua Pengawal/Penolong Ketua Pengawal.

 

 

15.      Kelulusan keluar dan masuk dari Bilik Tahanan Unit:

 

 

a.         Pegawai Memerintah (keluar pangkalan).

 

 

b.         Ketua Skn Provos (waktu bekerja/dalam pangkalan).

 

 

c.         Pegawai Bertugas (selepas waktu bekerja/dalam pangkalan).

 

 

 

CARTA ALIR PENTADBIRAN ANGGOTA SEMASA MENJALANI TAHANAN

Sunday, 18 September 2016 04:37

BILIK TAHANAN UNIT

Written by

CHECKLIST BILIK TAHANAN UNIT

Rujuk:

 

A.        Akta Angkatan Tentera 1972.

B.        Kaedah-Kaedah Angkatan Tentera  (Penjaraan dan Tahanan) 1976.

C.        PU 5211 Bahagian 4 Risalah No. 16.

 

1.         Pemeriksaan fizikal ke atas bilik tahanan

 

 

2.         Melengkapkan kelengkapan untuk mengadakan Bilik Tahanan

 

 

3.         Mohon dari Pegawai Memerintah untuk mengadakan Bilik Tahanan

 

 

a.         Sijil Perakuan Pegawai Memerintah (Kaedah 8 Kaedah-Kaedah Angkatan  Tentera (Penjaraan dan Tahanan)1976.

 

 

4.         Mohon Perakuan dari Pegawai Perubatan.

 

 

 

 

 

5.         Mengadakan Perintah Tetap dan ditandatangani oleh  Ketua Skn Provos.

 

 

a.         Anggota Tahanan.

 

 

b.         Anggota Pengiring.

 

 

6.         Folder Rekod Anggota Tahanan/Tangkapan Rapi.

 

 

7.         Papan kenyataan maklumat anggota tahanan:

 

 

a.         No. Tentera, Pangkat dan Nama.

 

 

b.         Skn /Unit.

 

 

c.         Jenis hukuman.

 

 

d.         Jumlah hari hukuman.

 

 

e.         Tarikh masuk dan keluar.

 

 

f.          Remitan.

 

 

8.         Kelengkapan asas bilik tahanan unit:

 

 

a.         Tilam.

 

 

b.         Bantal.

 

 

c.         Almari (diletakkan di luar sel).

 

 

 

 

 

9.         Buku-buku rekod:

 

 

a.         Buku Pelawat Anggota Tahanan.

 

 

b.         Buku Pelawat Anggota Tangkapan.

 

 

c.         Buku Pelawat Anggota Jagaan Sementara.

 

 

d.         Buku Pemeriksaan:

 

 

            (1)       Komander Bertugas.

 

 

 

            (2)       Pegawai Bertugas.

 

 

            (3)       Sarjan Bertugas

 

 

            (4)       Ketua Skn Provos

 

 

            (5)       SSM Skn Provos.

 

 

e.         Buku Serah Terima Anggota Tahanan.

 

 

f.          Buku Aktiviti Anggota Tahanan.

 

 

g.         Buku Rekod Anggota Tahanan.

 

 

h.        Buku Rekod Anggota Tangkapan Rapi.

 

 

i.              Buku Rekod Anggota Tangkapan Longgar.

 

 

j.          Buku Rekod Anggota Jagaan Sementara.

 

 

k.         Buku Laporan Pengiring Tahanan:

 

 

            (1)       Laporan Tahanan.

 

 

            (2)       Laporan Tangkapan.

 

 

            (3)       Laporan Jagaan Semantara.

 

 

l.          Buku Keluar dan Masuk Anggota Tahanan.

 

 

 

 

 

10.      Jadual latihan anggota tahanan dipamerkan mengikut PMAT Bil 4 Tahun 1982.

 

 

 

 CARTA ALIR BILIK TAHANAN UNIT

 

Sunday, 18 September 2016 04:30

PENGENDALIAN EKSIBIT

Written by

CHECKLIST PENGENDALIAN EKSIBIT

 

Rujuk:

 

A.        Perlembagaan Persekutuan.

B.        Kanun Acara Jenayah.

C.        Akta Angkatan Tentera 1972.

D.        Kaedah-Kaedah Acara Angkatan Tentera (Mahkamah Tentera) 1976.

E.        PU 5211 Bahagian 4 Risalah No. 10.

PERLAKSANAAN PENGENDALIAN EKSIBIT

 

 

1.        Pastikan eksibit jauh dari yang dituduh dan dikawal rapi.

 

 

2.         Catat senarai barang eksibit.

 

 

3.        Menanda eksibit:

 

 

a.         Memastikan tanda pengenalan tidak ditulis ke atas eksibit.

 

 

b.         Dibungkus berasingan walaupun menyerupai bentuknya

 

 

            c.         Memastikan setiap bungkusan dimeterai dengan cop pasukan

 

 

4.         Merekodkan butiran eksibit.

 

 

5.        Catatkan kedudukan asal eksibit.

 

 

6.         Bahan yang berjisim perlu ditimbang dan rekod.

 

 

7.        Ambil gambar setiap eksibit.

 

 

8.        Memastikan eksibit dimasukan ke dalam bekas yang bersesuaian.

 

 

9.        Menentukan eksibit tidak dikendalikan oleh orang ramai.

 

 

PENGHANTARAN UNTUK PEMERIKSAAN PAKAR

 

 

1.         Tentukan dibungkus dengan rapi dan dimeterai atau diikat (jika perlu).

 

 

2.         Tentukan penutup botol dimeteraikan dan eksibit yang mudah koyak hendaklah disimpan dalam kotak.

 

 

3.         Tentukan tanda pengenalan pada sampul, kotak atau botol yang berisi eksibit dicatatkan.

 

 

4.         Tentukan surat iringan dan eksibit dihantar by hand.

 

 

5.         Tentukan rangkaian penyerahan eksibit tidak melibatkan orang ramai

 

 

6.        Laksana proses serah menyerah barang eksibit

 

 

7.        Penghantaran mesti mempunyai pengiring.

 

 

 

CARTA ALIR PENGENDALIAN EKSIBIT

Sunday, 18 September 2016 04:22

MENGENDALIKAN TEMPAT KEJADIAN JENAYAH

Written by

CHECKLIST TATACARA PENGENDALIAN TKJ

Rujuk:

A.        Perintah Majlis Angkatan Tentera 5/2006.

 

SEBELUM KETEMPAT KEJADIAN

 

 

 

 

 

1.         Menerima maklumat berkaitan TKJ dan catitkan:

 

 

            a.         Lokasi.

 

 

            b.         Jenis Kejadian.

 

 

            c.         Masa Laporan.

 

 

            d.         Penglibatan (individu/berkumpulan) sekiranya ada.

 

 

            e.         Pelapor.

 

 

 

 

 

TAKLIMAT PENUGASAN

 

 

 

 

 

2.         Peralatan yang perlu dibawa di TKJ:

 

 

            a.         Lampu suluh.

 

 

            b.         Tali pengukur 50 meter.

 

 

            c.         Pembaris 45 cm.

 

 

           d.         Kertas-kertas draf, buku nota, pen, pensil dan lain-lain alat tulis.

 

 

            e.         Kanta pembesar.

 

 

            f.          Kapur tulis, cawan/sudu plastik.

 

 

            g.         Jangka suhu.

 

 

            h.         Sarung tangan getah, penyepit, gunting dan stapler.

 

 

i.              Pemutar skru, tukul, pahat dan pencengkam (pliers).

 

 

            j.          Kompas.

 

 

            k.         Bahan-bahan pembungkus seperti kotak pil, botol dan beg plastik.

 

 

 

 

 

SEMASA DI TEMPAT KEJADIAN

 

 

 

 

 

3.         Dapatkan maklumat lanjut daripada pegawai/anggota di tempat kejadian.

 

 

            a.         QRF membuat perimeter dan laluan keluar/masuk.

 

 

            b.         Keadaan persekitaran tempat kejadian.

 

 

            c.         Keadaan keselamatan tempat kejadian.

 

 

            d.         Saksi kejadian.

 

 

            e.         Keadaan mangsa.

 

 

 

 

 

PERLAKSANAAN

 

 

 

 

 

4.         Tempat kejadian:

 

 

            a.         Menanda bahan bukti yang diperolehi.

 

 

b.        Merancang pencarian bukti di tempat kejadian dengan cara berbaris (in line).

 

 

 

            c.         Membuat lakaran kawasan tempat kejadian.

 

 

            d.         Merekod bahan bukti yang diperolehi.

 

 

            e.         Jenis bahan bukti (dimensi bahan bukti).

 

 

            f.          Lokasi dijumpai.

 

 

            g.         Jarak bahan bukti dari titik tengah KTJ (imaginary line).

 

 

            h.        Masa dan tarikh dijumpai.

 

 

            i.          Nama dan tandatangan juru rekod.

 

 

j.          Mengambil foto bahan bukti yang diperolehi dengan pandangan:

 

 

                        (1)       Sudut pandangan mata.

 

 

                        (2)       Pertengahan.

 

 

                        (3)       Dekat.

 

 

 

 

 

SELESAI DI TEMPAT KEJADIAN

 

 

 

 

 

5.         Penyediaan laporan:

 

 

            a.         Rekod semua bahan bukti yang diperolehi

 

 

            b.         Menyita bahan bukti yang diperolehi

 

 

            c.         Menghantar bahan bukti ke makmal sekiranya diperlukan

 

 

6.         Kemuka bahan bukti kepada Ketua Skn Provos dan Pegawai Memerintah

 

 

7.         Semak peralatan yang dibawa.

 

 

8.         Kawasan kejadian disita hingga siasatan selesai.

 

 

 

CARTA ALIR TATACARA PENGENDALIAN TEMPAT KEJADIAN JENAYAH

Sunday, 18 September 2016 04:11

PENGGELEDAHAN

Written by

CHECKLIST WARAN GELEDAH

Rujuk:

 

A.        Akta Angkatan Tentera 1972.

B.        Kaedah-Kaedah Angkatan Tentera  (Mahkamah Tentera) 1976.

C.        PU 5211 bahagian 4 Risalah No. 13.

 

 

1.         Orang yang layak mengeluarkan Kuasa Waran Geledah KKAAT(MT) 1976 (Kaedah 19):

 

 

a.         Yang Dipertua Mahkamah Tentera.

 

 

b.         Pegawai Memerintah.

 

 

c.         Pegawai Polis Tentera.

 

 

 

 

 

2.         Anggota yang layak membuat pengeledahan KKAAT(MT) 1976     (Kaedah 20):

 

 

a.         Pasukan dan Anggota Polis Tentera

 

 

b.         Pegawai dan Askar Laskar bukan Polis Tentera

 

 

 

 

 

3.         Waran Geledah  KKAAT(MT) 1976 (Kaedah 22):

 

 

            a.         Kembaran A Kepada Waran Geledah.

 

 

 

 

 

4.         Saksi-saksi KKAAT(MT) 1976 (Kaedah 23):

 

 

a.         Pegawai Bertugas.

 

 

b.         Pegawai Penjaga.

 

 

 

 

 

5.         Senarai barang yang disita  KKAAT(MT) 1976 (Kaedah 24).

 

 

 

 

 

6.         Alatan semasa pengeledahan dilaksanakan:

 

 

a.         Sarung tangan getah atau kain

 

 

b.         Sampul surat atau plastik eksibit

 

 

 

CARTA ALIR WARAN GELEDAH

Sunday, 18 September 2016 04:04

PEMERIKSAAN TUBUH BADAN

Written by

CHECKLIST PEMERIKSAAN TUBUH BADAN

Rujuk:

A.        Seksyen 20 A Jadual Keempat Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593).

B.        Seksyen 19 (2) Kanun Prosedur Jenayah.

C.        Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959.

D.        Akta Angkatan Tentera 1972 Pindaan 1976.

E.        Kaedah 19, 20, 21 dan 22 KKAAT (Mahkamah Tentera) 1976.

F.        Direktif Panglima Tentera Udara No 5 B.

 

PERLAKSANAAN PEMERIKSAAN TUBUH BADAN

 

 

 

 

 

1.         Memperkenalkan diri secara berhemah.

 

 

2.         Memaklumkan tujuan kepada OYDS.

 

 

3.         Mengisi Borang Pemeriksaan Tubuh Badan.

 

 

4.         Perlaksanaan Pemeriksaan Tubuh Badan (menanggalkan semua pakaian atau peralatan diluaran)

 

 

5.         Kategori pemeriksaan:

 

 

            a.         Pemeriksaan Tepuk merupakan permulaan kepada pemeriksaan tubuh badan:

 

 

(1)       Memeriksa pakaian luaran dengan tangan.

 

 

(2)       Pengisytiharan barangan yang memudaratkan atau menyalahi undang-undang daripada orang yang diperiksa.

 

 

(3)       Mengarah orang yang diperiksa untuk mengeluarkan barang dari poket seluar atau bahagian lain pada pakaiannya.

 

 

(4)   Terbalikkan lapik poketnya dan meletakkan barang tersebut di tempat yang boleh dilihat oleh pegawai pemeriksa.

 

 

(5)       Mengarah OYDS mengadap/ membelakang dinding atau kenderaan dengan mendepakan.

 

 

(6)       Pemeriksaan bermula dari atas kepala hingga ke kaki dengan cara melurut bahagian hadapan dan belakang tubuh badan:

 

 

            (a)       Kolar baju.

 

 

            (b)       Penjuru setiap jahitan baju dan seluar.

 

 

            (c)       Poket baju dan seluar.

 

 

            (d)       Celah ketiak baju dan kelangkang seluar.

 

 

            (e)       Tali Pinggang.

 

 

            (f)        Kasut dan Stokin.

 

 

 

 

b.         Pemeriksaan Tanggal dilaksanakan selepas pemeriksaan Tepuk dilakukan.(sekiranya masih dicurigai):

 

 

(1)       Memaklumkan kepada Ketua Pemeriksa.

 

 

(2)       Memaklumkan kepada OYDS bahawa pemeriksaan Tanggal akan dilakukan.

 

 

(3)       Mengarahkan OYDS menanggalkan pakaian samada seluar atau baju atau kedua-duanya sekali.

 

 

(4)       Sekiranya wanita pemeriksaan dilakukan oleh anggota wanita di dalam bilik tertutup dan disaksikan oleh anggota wanita yang lain.

 

 

(5)       Pemeriksaan bermula dari atas kepala hingga ke kaki dengan cara melurut bahagian hadapan dan belakang tubuh badan secara fizikal. Sekiranya menglibatkan bahagian dalaman Checklist Pemeriksaan Dalaman dan Intrusif digunapakai.

 

 

      (a)       Rambut.

 

 

      (b)       Lubang Pusat.

 

 

      (c)      Celah Ketiak, jari kaki, tangan dan kelangkang

 

 

      (d)       Seluar Dalam.

 

 

            c.         Pemeriksaan Dalaman dan Intrusif:

 

 

(1)  Memaklumkan kepada Pegawai yang bertanggungjawab setelah masih terdapat kecurigaan terhadap OYDS.

 

 

(2)  Memaklumkan kepada OYDS akan pemeriksaan yang akan dilakukan.

 

 

(3)   Membawa OYDS ke pegawai perubatan bertauliah dari jabatan kerajaan untuk pemeriksaan.

 

 

 

 

 

4.         Membuat laporan berkaitan pemeriksaan (jika disyaki):

 

 

a.         Maklumat OYDS peribadi ( No. Ten, Pkt, Nama, Jantina, Umur, Status perkahwinan):

 

 

b.         Lokasi pemeriksaan.

 

 

c.         Keputusan pemeriksaan.

 

 

d.         Penemuan bahan larangan.

 

 

e.         Maklumat peribadi.

 

 

f.          Masa, tarikh.

 

 

g.         Tujuan.

 

 

 

Nota:

 

Bagi wanita peperiksaan dilakukan oleh anggota wanita di tempat yang bertutup dan disaksikan oleh seorang anggota wanita yang lain.

 

CARTA ALIR PEMERIKSAAN TUBUH BADAN

Sunday, 18 September 2016 03:35

PENANGKAPAN

Written by

CHECKLIST PENANGKAPAN

 

Rujuk:

 

A.        Perlembagaan Persekutuan.

B.        Kanun Acara Jenayah.

C.        Akta Angkatan Tentera 1972.

D.        Kaedah-Kaedah Acara Angkatan Tentera (Mahkamah Tentera) 1976.

E.        PU 5211 Bahagian 4 Risalah No 10.

 

1.         Kuasa dan keadaan yang membolehkan tangkapan dibuat (Sek 93 AAT 1972):

 

 

            a.         Pegawai pangkat atasan boleh ditangkap apabila melibatkan dahagi, pergaduhan atau kekacauan.

 

 

            b.         LLP yang menjalankan tugas mengawal Seksyen.

 

 

            c.         Pegawai atau LLP yang menjalankan kuasa sebgai Pegawai Polis Tentera.

 

 

            d.         Anggota didapati melakukan kesalahan yang bertentangan AAT 1972.

 

 

            e.         Laporan pertuduhan telah dibuat kepada pesalah

 

 

            f.          Disyaki dengan munasabah telah melakukan kesalahan berpandukan hasil siasatan.

 

 

            g.         Disyaki munasabah melakukan kesalahan tinggal tugas dan     THTC.

 

 

 

 

 

2.         Tatacara dan panduan membuat penangkapan:

 

 

a.         Memastikan pengunaan kekerasan hanya boleh digunakan sekiranya benar-benar perlu.

 

 

b.         Memberitahu orang yang ditangkap sama ada dia diletakkan dalam tangkapan rapi atau terbuka.

 

 

c.         Memberitahu orang yang ditangkap sebab-sebab tangkapan dibuat terhadapnya.

 

 

d.         Menyerahkan   orang  yang  ditangkap  ke   tempat tahanan   dengan secepat mungkin.

 

 

e.         Memastikan BAT D 200 dalam masa 24 jam dari masa tangkapan dibuat. 

 

 

f.          Kesalahan boleh dikenakan hukuman mati.

 

 

g.         Pesalah dengan sengaja cuba merosakkan disiplin melalui perbuatan perbuatan salah laku.

 

 

h.        Pesalah mungkin memudaratkan/membahayakan dirinya atau orang lain.

 

 

i.          Pesalah mungkin menghasut saksi-saksi.

 

 

j.          Pesalah telah ditangkap (bukan telah menyerah diri) kerana THTC atau sering THTC.

 

 

k.         setelah diambil kira jenis atau kerapnya berlaku kesalahan yang atasnya dia dipertuduhkan

 

 

l.          Sidituduh disyaki bahawa tidak akan menghadiri penyiasatan kes itu atau perbicaraan.

 

 

 

3.         Pengunaan senjata api:

 

 

a.         Memastikan jenis kesalahan yang berat.

 

 

b.         Memastikan orang yang hendak ditangkap itu terlebih dahulu berkelakuan begitu keras.

 

 

c.         Memastikan ia merupakan satu-satunya jalan yang menghasilkan tangkapan dilaksanakan.

 

 

d.         Memastikan amaran diberi kepada orang yang sedang ditangkap bahawa senjata api mungkin digunakan.

 

 

e.         Memastikan bahawa orang yang sedang ditangkap itu faham amaran itu dan masih enggan menyerah untuk ditangkap.

 

 

f.          Menentukan satu tembakan (tembakan amaran) menegak ke udara. Tidak menyerah, lepaskan tembakan ke arah lutut orang yang sedang ditangkap itu tetapi hanya untuk          mencederakannya.

 

 

4.         Pengunaan gari:

 

 

   a.         Kelulusan dalam bentuk Perintah Bertulis dari Pegawai  Memerintah atau Pegawai Provos.  

 

 

   b.         Memastikan penggunaan gari tersebut samada dipasang dihadapan atau dibelakang badan.

 

 

  c.         Memastikan apabila gari dipasang di belakang badan ia hendaklah dipindahkan ke hadapan semasa makan dan tidur.

 

 

 

 

 

5.         Jenis-jenis tangkapan:

 

 

a.         Tangkapan Terbuka:

 

 

(1)       Hanya kesalahan yang berat tetapi keadaan kesalahannya itu tidaklah mengkehendaki penahanan

 

 

(2)       Memastikan orang yang ditangkap masih menikmati kebebasan pergerakan walaupun terhad.

 

 

            b.         Tangkapan Rapi

 

 

(1)       kesalahan yang berat dan penahanan adalah perlu dilakukan

 

 

(2)       Memastikan pergerakan orang yang ditangkap dihadkan secara keseluruhannya.

 

 

(3)       Memastikan diletakkan di bawah pengawasan rapi pada setiap masa dan hendaklah juga diasingkan daripada anggota tahanan.

 

 

6.         Tempat dan jangka masa ditahan dalam tangkapan.

 

 

            a.         Tempat Tahanan:

 

 

                        (1)       Pegawai:

 

 

                                    (a)       Penjara Awam.

 

 

                                   (b)       PTAT.

 

 

                                   (c)       Wisma Perwira.  

 

 

                                   (d)      Bilik Tahanan Unit.

 

 

                        (2)       LLP:

 

 

                                    (a)       Penjara Awam.

 

 

                                   (b)       PTAT.

 

 

                                   (c)       Bilik Tahanan Unit.

 

 

 

            b.         Tempoh Tangkapan:

 

 

(1)       Memastikan Kaedah 15 (3) (MT) unit orang yang ditangkap.  

 

 

(2)       Memastikan format laporan kelengahan mengikut Jadual Pertama kepada KKAAT (Mahkamah Tentera).

 

 

(3)       Melebihi 72 hari hendaklah dibuat kepada MTU- Jabatanarah Perundangan melalui Pihak Berkuasa Sidang.

 

 

 

CARTA ALIR PENANGKAPAN

Sunday, 18 September 2016 03:22

UJIAN SARINGAN URIN

Written by

CHECKLIST UJIAN SARINGAN AIR KENCING

Rujuk:

A.        Akta Angkatan Tentera 1972.

B.        Akta Dadah Berbahaya 1952.

C.        Akta Racun 1952.

D.        PMAT 4/2009.                     

E.        Direktif Panglima Tentera Udara No. 5, 5A dan 5B.

F.        PU 5211 Bahagian 4 Risalah No. 9.

 

PERSEDIAAN UJIAN AIR KENCING

 

 

 

 

 

1.         Peralatan:

 

 

a.         Alat ujian saringan dadah/strip test.

 

 

b.         Botol.

 

 

c.         Sarung tangan getah.

 

 

d.         Label botol.

 

 

e.         Cop pemeterian.

 

 

f.          Damar merah/biru.

 

 

g.         Alat pembakar dan lilin.

 

 

h.        Pelekat lutsinar/pelekat keselamatan.

 

 

i.              Cop jawatan dan pasukan pegawai yang membuat permintaan.

 

 

j.          Peti atau beg simpanan spesimen air kencing yang berkunci atau mempunyai ciri-ciri keselamatan.

 

 

k.         Gari.

 

 

l.          Kamera SLR/Digital.

 

 

m.        Komputer riba dan pendrive.

 

 

n.        Table Tag.

 

 

 

 

 

2.         Keanggotaan:

 

 

a.         Keperluan keanggotaan boleh terdiri daripada orang yang sama adalah seperti berikut:

 

 

(1)       Ketua Tim Operasi.

 

 

(2)       Pengiring.

 

 

(3)       Pendaftar.

 

 

(4)       Penguji saringan.

 

 

(5)       Pemungut spesimen.

 

 

(6)       Pegawai yang membuat permintaan.

 

 

(7)       Pembawa Spesimen.

 

 

(8)       Pengawal tempat berkumpul.

 

 

 

 

 

3.         Dokumen:

 

 

a.         Borang Daftar.

 

 

b.         Borang Akuan Pemberian.

 

 

c.         Borang Rantaian.

 

 

 

d.         Borang Permintaan/Permohonan Pemeriksaan Forensik/ Toksikologi.

 

 

e.         Buku Hantar/Ambil Spesimen ke Pusat Pengujian.

 

 

f.          Waren Geledah dan Kaedah 24 kepada KKAT (Mahkamah Tentera) 1976 (jika perlu).

 

 

g.         Direktif PTU No. 5, 5A dan 5B.

 

 

 

 

 

4.         Lokasi:

 

 

a.         Tempat yang bersesuaian dan berhampiran dengan tandas.

 

 

b.         Lakaran dan ambil gambar lokasi ujian saringan.

 

 

c.         Rekabentuk bangunan atau kawasan.

 

 

d.         Keadaan dalaman bangunan tersebut.

 

 

 

 

 

PENTADBIRAN UJIAN SARINGAN

 

 

 

 

 

1.         Memberi taklimat kepada Tim Penguji:

 

 

            a.         Taklimat Pendaftaran.

 

 

            b.         Taklimat Pengiring.

 

 

            c.         Taklimat Pengujian.

 

 

 

 

 

2.         Memberi taklimat kepada anggota yang disaring:

 

 

            a.         Maklumkan tatacara perlaksanaan ujian yang dijalankan.

 

 

            b.         Prosedur ujian yang dijalankan.

 

 

            c.         Dokumen yang diperlukan daripada anggota semasa ujian.

 

 

 d.         Merekod butir peribadi anggota seperti di borang saringan air kencing.

 

 

 

 

 

3.         Perlaksanaan ujian air kencing:

 

 

            a.         Tindakan yang diperlukan sekiranya:

 

 

(1)       Positif:

 

 

            (a)       Menahan anggota untuk siasatan:

 

 

i.          Sejak bila penglibatan.

 

 

ii.         Jenis dadah yang digunakan dan harga.

 

 

iii.        Bagaimana bekalan diperolehi.

 

 

iv.        Siapa yang terlibat dan siapa pengedar.

 

 

v.         Di mana dadah di simpan sekiranya ada.

 

 

vi.        Merekod keterangan mengikut Kaedah 28.

 

 

(2)       Proses Pemeterian (OYDS menyaksikan keseluruhan  proses):

 

 

(a)       OYDS dan Pemeteri mengisi pelekat lutsinar          /keselamatan:

 

 

 

i.              No. Ten, Pkt dan Nama.

 

 

ii.            Tarikh dan masa.

 

 

iii.           Tandatangan.

 

 

 

 

(b)       Botol dilekatkan pelekat lutsinar dan penutup botol dipateri dengan damar merah/biru kemudian dicop pemeterian pasukan.

 

 

 

(c)       Botol tersebut dimasukan dalam beg khas yang berkunci.

 

 

(d)       Saringan diwaktu malam, beg disimpan dalam peti   sejuk berkunci.

 

 

(e)       Saringan diwaktu siang, hantar spesimen bersama dokumen ke makmal untuk pengesahan.

 

 

                        (3)       OYDS dikehendaki mengisi:

 

 

(a)       1 x Borang Akuan Pemberian.

 

 

(b)       2 x Borang Rantaian.

 

 

(c)       3 x Borang permintaan (diisi oleh Pegawai Pemungut).

 

 

(d)       1 x Fotostat MY Ten/Kad Pengenalan Awam untuk rujukan.

 

 

(4)       Melepaskan anggota kembali bertugas.

 

 

(5)       Kumpul dan simpan dokumen berkaitan dalam satu fail.

 

 

            b.         Negatif - Melepaskan anggota kembali bertugas.

 

 

 

 

 

4.         Proses penyerahan eksibit ke makmal:

 

 

a.         Penguji makmal  mengisi 2 x Borang Rantaian.

 

 

b.         Menyerah surat iringan dan 1 x borang permintaan yang  telah disi.

 

 

c.         Menyerahkan sempel eksibit kepada penguji.

 

 

 

 

 

5.         Memajukan laporan:

 

 

a.         Taklimat    ringkas   kepada    Komander   Pangkalan/Pegawai Memerintah/Ketua Cawang Tadbir.

 

 

b.         Memajukan   senarai   nama  borang  ujian  pengesanan dadah  kepada pasukan (pada kadar segera).

 

 

 

 

 

TINDAKAN SETELAH MENDAPAT KEPUTUSAN  MAKMAL

 

 

 

 

 

1.         Memajukan keputusan tersebut ujian  pengesanan dadah  kepada:

 

 

a.         Unit anggota berkenaan.

 

 

b.         Pegawai Memerintah.

 

 

c.         Markas formasi.

 

 

d.         Jabatan Provos Marsyal.

 

 

e.         Ketua Zon (jika operasi bersama).

 

 

 

 

 

SOP SARINGAN AIR KENCING

Sunday, 18 September 2016 01:09

PEMERIKSAAN KENDERAAN KELUAR MASUK

Written by

CHECKLIST TATACARA PEMERIKSAAN KELUAR MASUK

 

Rujuk:

 

A.        Akta Kawasan Larangan Dan Tempat Larangan 1959.

B.        Akta AngkatanTentera 1976.

C.        MOU/BANOP/PMP/610 bertarikh 21 Mac 07.

D.        PU 5211 Bahagian 4 Risalah 2.

 

KENDERAAN TENTERA

 

 

KELUAR

 

 

1.         Pemandu mempunyai My Tentera/BAT C 10.

 

 

2.         BAT D 41 (Lesen Memandu ATM) yang sah dan masih hidup.

 

 

3.         BAT J 7 (Tiket Kerja).

 

 

4.         BAT L 13 (Pas Pintu).

 

 

5.         BAT L 64 (Nota Penghantaran/Convoy Note).

 

 

6.         Surat Kebenaran/Kelulusan untuk membawa barang keluar dari pangkalan.

 

 

7.         Borang Kebenaran Keluar Pangkalan waktu bekerja.

 

 

8.         Hubungi unit/seksyen yang membenarkan untuk mengesahkan

pengeluaran barang.

 

 

 

MASUK

 

 

1.         My Tentera/BAT C 10.

 

 

2.         BAT D 41 (Lesen Memandu ATM) yang sah dan masih hidup.

 

 

3.         BAT J 7 (Tiket Kerja).

 

 

4.         BAT L 13 (PasPintu) jika ada.

 

 

5.         Jika gagal mengemukakan salah satu dokumen rekodkan

butir-butir  pemandu dan serah kepada Ketua Pengawal untuk tindakan selanjutnya.

 

 

 

 

CARTA ALIR KENDERAAN TENTERA KELUAR MASUK

Page 1 of 2