Print this page
Saturday, 17 September 2016 22:34

PAS KESELAMATAN DAN PELEKAT KENDERAAN

Written by
Rate this item
(0 votes)

CHECKLIST PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN

 

 Rujuk:

 

A.        Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959.

B.        MTU/JPM/S.344 bertarikh 19 Ogos 15.

C.        PU 5211 Bahagian 3 Risalah No. 7.

 

1.         Semak Borang Permohonan:

 

 

a.         Permohan kelulusan Keselamatan Warganegara Malaysia/Penduduk Tetap(PR) memasuki pangkalan.

 

 

 

        b.         Application Security Clearance For Foreign Personnel.

 

 

 

 

 

2.         Semak Dokumen seperti berikut:

 

 

            a.         4 Keping Gambar Ukuran Pasport.

 

 

            b.         4 Salinan Kad Pengenalan .

 

 

            c.         4 Salinan Pasport (Warganegara Asing).

 

 

            d.         Cop Pengesahan Pegawai

 

 

            e.         Tandatangan Penganjur (jika perlu).

 

 

 

 

 

3.         Majukan untuk pengesahan Pegawai Provos.

 

 

 

 

 

4.         Majukan untuk Semakan atau tindakan:

 

 

            a.         MOU-RISUD - BSPP

 

 

 

 

 

5.         Menyemak Kelulusan daripada MOU-RISUD.

 

 

 

 

 

6.         Memaklumkan kepada pemohon status kelulusan:

 

 

            a.         Lulus:

 

 

                 (1)       Rekod di dalam buku Rekod Tapisan Keselamatan.

 

 

(2)       Menentukan Kemasukkan diiringi oleh Pegawai yang dipertanggungjawabkan.

 

 

 

            b. Tidak Lulus:

 

 

                 (1)       Rekod di dalam buku Rekod Tapisan keselamatan

 

 

 

 

 

CARTA ALIR PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN

 

CHECKLIST PERMOHONAN PAS TETAP ANGGOTA AWAM

MEMASUKI PANGKALAN/ UNIT TUDM

Rujuk:

 

A.        Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959.

B.        MTU/JPM/S.344 bertarikh 19 Ogos 15.

C.        PU 5211 Bahagian 3 Risalah No. 7.

 

 

1.         Semak Borang Permohonan:

 

 

a.         Kembaran B Kepada MOU/RISUD/PAS/101/9/3 Bertarikh  Nov 01

 

 

 

 

 

2.         Semak dokumen seperti berikut:

 

 

            a.         2 Keping Gambar Ukuran Pasport.

 

 

            b.         2 Salinan Kad Pengenalan.

 

 

            c.         2 Salinan Pasport (Warganegara Asing).

 

 

            d.         Cop Pengesahan Pegawai

 

 

            e.         Tandatangan Penganjur (jika perlu).

 

 

 

 

 

3.         Majukan untuk pengesahan Pegawai Provos.

 

 

 

 

 

4.         Majukan untuk semakan atau tindakan MOU-RISUD.

 

 

 

 

 

5.         Proses Pas Keselamatan.

 

 

 

 

 

6.         Pengambilan Pas Keselamatan oleh pemohon:

 

 

            a.         Rekod di dalam buku.

 

 

            b.         Maklum Prosedur Penjagaan Pas Keselamatan kepada pemohon.

 

 

 

 

 

7.         Serah Pas Keselamatan kepada pemohon.

 

 

 

CARTA ALIRAN PERMOHONAN PAS TETAP ANGGOTA AWAM

 

MEMASUKI PANGKALAN/ UNIT TUDM

CHECKLIST  PERMOHONAN PAS KESELAMATAN ANGGOTA TENTERA

 

Rujuk:

 

A.        Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959.

B.        MTU/JPM/S.344 bertarikh 19 Ogos 15.

C.        PU 5211 Bahagian 3 Risalah No. 7.

 

 

1.         Semak borang permohonan:

 

 

a.         Kembaran A Kepada KL/102 PRPVOS/TAD/S.229/1 Bertarikh    11 Jan 12

 

 

2.         Semak butiran permohonan:

 

 

            a.         2 keping gambar ukuran pasport.

 

 

            b.         2 salinan Kad Pengenalan .

 

 

            c.         Cop pengesahan Ketua Cawang/Seksyen.

 

 

 

 

 

3.         Majukan untuk kelulusan Pegawai Skn Provos.

 

 

 

 

 

4.         Proses Pas Keselamatan.

 

 

 

 

 

5.         Pengambilan Pas Keselamatan oleh pemohon:

 

 

            a.         Rekod di dalam buku.

 

 

            b.         Maklum Prosedur Penjagaan Pas Keselamatan.

 

 

 

 

 

6.         Serah Pas Keselamatan.

 

 

 

CARTA ALIRAN PERMOHONAN PAS KESELAMATAN ANGGOTA TENTERA

 

CHECKLIST PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

Rujuk:

 

A.        Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959.

B.        MTU/JPM/S.344 bertarikh 19 Ogos 15.

C.        PU 5211 Bahagian 3 Risalah No. 7.

 

 

1.         Pemohon mengisi borang permohonan sebanyak dua salinan.

 

 

 

 

 

2.         Semak butiran Pemohon:

 

 

            a.         Satu salinan Pas Keselamatan.

 

 

            b.         Satu salinan Lesen Memandu.

 

 

            c.         Satu salinan Geran Kenderaan.

 

 

            d.         Surat pengesahan pemilikan kenderaan (jika perlu).

 

 

            e.         Pengesahan Ketua Jabatan/Skn/Unit/Seksyen

 

 

 

 

 

3.         Majukan untuk pengesahan oleh Ketua Skn Provos.

 

 

 

 

 

4.         Proses Pelekat Kenderaan.

 

 

 

 

 

5.         Pengambilan Pelekat Kenderaan.

 

 

            a.         Rekodkan di dalam buku Rekod pelekat Kenderaan.

 

 

            b.         Terangkan prosedur penggunaan Pelekat Kenderaan.

 

 

 

 

 

6.         Serah Pelekat Kenderaan.

 

 

 

 

CARTA ALIRAN PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

Read 5722 times
Super User

Latest from Super User