PROVOS

PROVOS (20)

Saturday, 17 September 2016 23:31

PRE ACCIDENT PLAN (PAP)

Written by

CHECKLIST PRE ACCIDENT PLAN (PAP)

Rujuk:

 

A.        PU 5211 Bahagian 3 Risalah No. 14.

 

1.         Ketua Pengawal mendapatkan maklumat:

 

            a.         Tarikh dan Masa menerima maklumat.

 

            b.         No Ten/Pkt/ Nama pemberi maklumat.

 

            c.         Lokasi berlaku kejadian  di dalam atau di luar pangkalan.

 

            d.         Jenis pesawat.

 

            e.         Jumlah anak kapal dan penumpang.

 

            f.          Jenis persenjataan/bahan letupan.

 

g.        Maklum kepada BCCC jika mendapat maklumat terus daripada pemanggil.

 

 

 

2.         Taklimat Ketua Tim QRF:

 

a.        Tempat kejadian.

 

b.        Keadaan.

 

c.         Penugasan.

 

d.        Arahan dan keselamatan.

 

e.        Berkumpul di BCC untuk taklimat lanjut daripada Pegawai Penyelaras PAP.

 

 

 

3.         Tindakan sebelum ke lokasi kemalangan:

 

a.        Sekiranya kemalangan berlaku di luar pangkalan, QRF akan bergerak ke lokasi kejadian setelah menerima arahan. Kenderaan  QRF sebagai lead vehicle mengiringi konvoi kenderaan cari alamat  dengan kadar segera.

 

 

 

b.        Sekiranya kemalangan  pesawat berlaku di dalam pangkalan, pergerakan  QRF berpandukan bomba pangkalan bergerak ke lokasi.

 

           

 

4.         Tindakan semasa di lokasi kemalangan:

 

a.        Memasang tali perimeter di sekeliling tempat kejadian minima di jarak 100 meter.

 

b.        Penugasan kawalan trafik.

 

c.         Sediakan laluan keluar/masuk ke kawasan kejadian.

 

e.        Letakkan pengawal di sekeliling perimeter.

 

g.        Menentukan tiada anggota atau orang ramai memasuki  kawasan kebakaran.

 

h.        Memastikan tiada anggota atau orang ramai mengambil

 

gambar di tempat kejadian.

 

 

5.         Tindakan selepas kemalangan:

 

a.        Tim QRF mengambil maklumat daripada commant post untuk rekod di dalam buku laporan QRF:

(1)      Tarikh dan Masa

 

(2)       Lokasi.

 

(3)       Tindakan yang diambil.

 

(4)       Kecederaan dan kematian.

 

(5)       Lain-lain maklumat jika ada.

 

(6)       Rekod di dalam buku laporan QRF.

 

b.        Wujudkan pusat kawalan dan pentadbiran (Security Control Point) sekiranya operasi mengeluar pesawat mengambil masa yang lama.

 

 

CARTA ALIR PRE ACCIDENT PLAN (PAP)

Saturday, 17 September 2016 22:54

PENJAGAAN KUNCI

Written by

CHECKLIST PENGURUSAN KUNCI

 

Rujuk:

 

A.        PU 5211 Bahagian 3 Risalah No. 8.

 

CHECKLIST PENYIMPANAN KUNCI UTAMA

 

 

1.         Disimpan di dalam peti berkunci yang di lekat pada dinding.

 

 

2.         Tidak dapat dilihat dari luar.

 

 

3.         Disimpan dalam satu gelung.

 

 

4.         Kunci Utama dan Kunci Pendua disimpan berasingan.

 

 

CHECKLIST PENGELUARAN/PEMULANGAN KUNCI UTAMA

 

 

1.         Orang yang berhak mengambil kunci:

 

 

            a.         Anggota yang bertugas unit/skn.

 

 

b.         Anggota yang mendapat kebenaran bertulis dari Ketua Seksyen/Skn.

 

 

            c.         Atas sebab-sebab kecemasan (orang yang berkaitan sahaja).

 

 

            d.         Atas arahan Pegawai Bertugas.

 

 

2.         Merekod perkara-perkara berikut:

 

 

            a.         No. Ten, Pkt dan Nama.

 

 

            b.         Unit/Skn.

 

 

            c.         No. kunci.

 

 

            d.         Jumlah kunci.

 

 

            e.         Masa ambil/serah.

 

 

            f.          Tandatangan pengambil/penyerah.

 

 

            g.         No. telefon pengambil.

 

 

            h.        No. telefon samb pejabat.

 

 

 

 

 

CHECKLIST JIKA KUNCI TIDAK DIPULANGKAN

 

 

1.         Maklum pengambil kunci/ hubungi Ketua Seksyen/Skn.

 

 

2.         Maklum Pegawai Bertugas dan buat laporan atas tindakan selanjutnya (dalam buku kejadian).

 

 

3.         Jika seksyen mempunyai tugas lebih masa, ambil keterangan dari Ketua Seksyen/Skn dan rekod dalam buku kejadian.

 

 

 

 

CHECKLIST JIKA KUNCI HILANG

 

 

1.         Buat  laporankepada Ketua Skn Provos, salinan kepada:

 

 

            a.         Seksyen yang berkenaan.

 

 

            b.         Ajutan.

 

 

            c.         Pegawai Keselamatan Pangkalan.

 

 

            d.         Pegawai Senggara Komplek.

 

 

2.         Salinan hendaklah disimpan untuk rujukan siasatan.

 

 

3.         Tukarkan dengan kunci yang baru dengan segera.

 

 

CHECKLIST PENYIMPANAN KUNCI PENDUA

 

 

1.         Diletakkan di dalam peti kunci yang berasingan dengan kunci utama.

 

 

2.         Orang yang mendapat kebenaran sahaja layak mengambil kunci.

 

 

3.         Pemeriksaan dilakukan dari semasa ke semasa.

 

 

 

CARTA ALIR PENGURUSAN KUNCI UTAMA

Saturday, 17 September 2016 22:34

PAS KESELAMATAN DAN PELEKAT KENDERAAN

Written by

CHECKLIST PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN

 

 Rujuk:

 

A.        Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959.

B.        MTU/JPM/S.344 bertarikh 19 Ogos 15.

C.        PU 5211 Bahagian 3 Risalah No. 7.

 

1.         Semak Borang Permohonan:

 

 

a.         Permohan kelulusan Keselamatan Warganegara Malaysia/Penduduk Tetap(PR) memasuki pangkalan.

 

 

 

        b.         Application Security Clearance For Foreign Personnel.

 

 

 

 

 

2.         Semak Dokumen seperti berikut:

 

 

            a.         4 Keping Gambar Ukuran Pasport.

 

 

            b.         4 Salinan Kad Pengenalan .

 

 

            c.         4 Salinan Pasport (Warganegara Asing).

 

 

            d.         Cop Pengesahan Pegawai

 

 

            e.         Tandatangan Penganjur (jika perlu).

 

 

 

 

 

3.         Majukan untuk pengesahan Pegawai Provos.

 

 

 

 

 

4.         Majukan untuk Semakan atau tindakan:

 

 

            a.         MOU-RISUD - BSPP

 

 

 

 

 

5.         Menyemak Kelulusan daripada MOU-RISUD.

 

 

 

 

 

6.         Memaklumkan kepada pemohon status kelulusan:

 

 

            a.         Lulus:

 

 

                 (1)       Rekod di dalam buku Rekod Tapisan Keselamatan.

 

 

(2)       Menentukan Kemasukkan diiringi oleh Pegawai yang dipertanggungjawabkan.

 

 

 

            b. Tidak Lulus:

 

 

                 (1)       Rekod di dalam buku Rekod Tapisan keselamatan

 

 

 

 

 

CARTA ALIR PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN

 

CHECKLIST PERMOHONAN PAS TETAP ANGGOTA AWAM

MEMASUKI PANGKALAN/ UNIT TUDM

Rujuk:

 

A.        Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959.

B.        MTU/JPM/S.344 bertarikh 19 Ogos 15.

C.        PU 5211 Bahagian 3 Risalah No. 7.

 

 

1.         Semak Borang Permohonan:

 

 

a.         Kembaran B Kepada MOU/RISUD/PAS/101/9/3 Bertarikh  Nov 01

 

 

 

 

 

2.         Semak dokumen seperti berikut:

 

 

            a.         2 Keping Gambar Ukuran Pasport.

 

 

            b.         2 Salinan Kad Pengenalan.

 

 

            c.         2 Salinan Pasport (Warganegara Asing).

 

 

            d.         Cop Pengesahan Pegawai

 

 

            e.         Tandatangan Penganjur (jika perlu).

 

 

 

 

 

3.         Majukan untuk pengesahan Pegawai Provos.

 

 

 

 

 

4.         Majukan untuk semakan atau tindakan MOU-RISUD.

 

 

 

 

 

5.         Proses Pas Keselamatan.

 

 

 

 

 

6.         Pengambilan Pas Keselamatan oleh pemohon:

 

 

            a.         Rekod di dalam buku.

 

 

            b.         Maklum Prosedur Penjagaan Pas Keselamatan kepada pemohon.

 

 

 

 

 

7.         Serah Pas Keselamatan kepada pemohon.

 

 

 

CARTA ALIRAN PERMOHONAN PAS TETAP ANGGOTA AWAM

 

MEMASUKI PANGKALAN/ UNIT TUDM

CHECKLIST  PERMOHONAN PAS KESELAMATAN ANGGOTA TENTERA

 

Rujuk:

 

A.        Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959.

B.        MTU/JPM/S.344 bertarikh 19 Ogos 15.

C.        PU 5211 Bahagian 3 Risalah No. 7.

 

 

1.         Semak borang permohonan:

 

 

a.         Kembaran A Kepada KL/102 PRPVOS/TAD/S.229/1 Bertarikh    11 Jan 12

 

 

2.         Semak butiran permohonan:

 

 

            a.         2 keping gambar ukuran pasport.

 

 

            b.         2 salinan Kad Pengenalan .

 

 

            c.         Cop pengesahan Ketua Cawang/Seksyen.

 

 

 

 

 

3.         Majukan untuk kelulusan Pegawai Skn Provos.

 

 

 

 

 

4.         Proses Pas Keselamatan.

 

 

 

 

 

5.         Pengambilan Pas Keselamatan oleh pemohon:

 

 

            a.         Rekod di dalam buku.

 

 

            b.         Maklum Prosedur Penjagaan Pas Keselamatan.

 

 

 

 

 

6.         Serah Pas Keselamatan.

 

 

 

CARTA ALIRAN PERMOHONAN PAS KESELAMATAN ANGGOTA TENTERA

 

CHECKLIST PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

Rujuk:

 

A.        Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959.

B.        MTU/JPM/S.344 bertarikh 19 Ogos 15.

C.        PU 5211 Bahagian 3 Risalah No. 7.

 

 

1.         Pemohon mengisi borang permohonan sebanyak dua salinan.

 

 

 

 

 

2.         Semak butiran Pemohon:

 

 

            a.         Satu salinan Pas Keselamatan.

 

 

            b.         Satu salinan Lesen Memandu.

 

 

            c.         Satu salinan Geran Kenderaan.

 

 

            d.         Surat pengesahan pemilikan kenderaan (jika perlu).

 

 

            e.         Pengesahan Ketua Jabatan/Skn/Unit/Seksyen

 

 

 

 

 

3.         Majukan untuk pengesahan oleh Ketua Skn Provos.

 

 

 

 

 

4.         Proses Pelekat Kenderaan.

 

 

 

 

 

5.         Pengambilan Pelekat Kenderaan.

 

 

            a.         Rekodkan di dalam buku Rekod pelekat Kenderaan.

 

 

            b.         Terangkan prosedur penggunaan Pelekat Kenderaan.

 

 

 

 

 

6.         Serah Pelekat Kenderaan.

 

 

 

 

CARTA ALIRAN PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

Saturday, 17 September 2016 22:13

PENGURUSAN PELAWAT

Written by

CHECKLIST PENGURUSAN PELAWAT

Rujuk:

 

A.        Akta Kawasan dan Tempat Larangan 1959.

B.        Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara (Pindaan) 2001.

C.        PU 5211 Bahagian 3 Risalah No. 6.

 

1.         Menahan kenderaan pelawat.

 

 

 

 

 

2.         Kenal pasti ketegori pelawat.

 

 

 

 

 

3.         Kenal pasti tujuan/lokasi yang hendak dituju.

 

 

 

 

 

4.         Periksa kenderaan pelawat (jika perlu).

 

 

 

 

 

5.         Arahkan pelawat untuk mendapatkan Pas Keselamatan.

 

 

 

 

 

6.         Pelawat menyerahkan Kad Pengenalan atau Pasport

 

 

 

 

 

7.         Rekodkan butir-butir peribadi pelawat dalam Buku Rekod Pelawat.

 

 

 

 

 

            a.         No. bilangan.

 

 

            b.         No. Kad Pengenalan / Passport.

 

 

            c.         Nama pelawat.

 

 

            d.         Lokasi yang hendak dituju.

 

 

            e.         No. kenderaan pelawat.

 

 

            f.          No. telefon pelawat.

 

 

            g.         No. Siri Pas Keselamatan.

 

 

            h.        Masa masuk/keluar.

 

 

            i.          Tandatangan Penulis Pas.

 

 

 

 

 

8.         Hubungi orang yang hendak ditemui/diiringi oleh anggota QRF (Jika Perlu).

 

 

 

 

 

9.         Berikan Pas Keselamatan.

 

 

 

 

CARTA ALIR PENGURUSAN PELAWAT

 

Saturday, 17 September 2016 22:04

LAPORAN ADUAN PROVOS TUDM

Written by

CHECKLIST BORANG ADUAN

Rujuk:

 

A.        BAT D 14 (PIN 1/86) Borang Salinan Report.

 

PENTADBIRAN LAPORAN ADUAN

 

Mengisi Borang Aduan

 

 

 

 

 

1.         Mengisi borang Laporan Aduan Provos:

 

 

 

 

 

a.         Nama Pengadu ( No. Ten, Pkt, Nama dan No Kad Pengenalan).

 

 

           b          Nama anggota yang menerima laporan.

 

 

           c.         Jenis laporan.

 

 

           d.         Tarikh aduan.

 

 

           e.         Masa kejadian.

 

 

           f.          Lokasi kejadian.

 

 

           g.         No. kawalan laporan.

 

 

           h.        Kenyataan aduan.

 

 

 

 

 

2.         Ketua Pengawal memaklum kepada Ketua Provos.

 

 

 

 

 

3.         Rekod di dalam buku aduan kesalahan mengikut kod kawalan aduan.

 

 

 

 

 

4.         Ketua Pengawal merekod dan mengemaskini laporan di dalam buku bertugas harian (Laporan Kejadian).

 

 

 

 

 

 

5.         Laporan di majukan kepada Pejabat Disip pangkalan.

 

 

 

 

 CARTA ALIR BORANG ADUAN

 

 

 

 

 

 

Saturday, 17 September 2016 21:58

KUASA PERUNDANGAN

Written by

 

BIL

PERKARA

 

KUASA

CATITAN

1.

Penyiasatan

a.

Seksyen 94(a) AktaAngkatanTentera 1972.

PerlantikanKetua Marshal Polis Tentera.

b.

Seksyen 94(b) AktaAngkatanTentera 1972.

 

Marshal Polis TenteradanPegawai Polis Tentera.

c.

Seksyen 94(c) AktaAngkatanTentera 1972.

PerlantikanAtauPemberi-KuasaanPegawaiPenyiasat.

d.

Seksyen 94(d) AktaAngkatanTentera 1972.

Pengesahan.

e.

PMAT Bilangan 2 Tahun 1999.

PerlantikanPihakBerkuasa Yang LayakBagiMaksudSeksyen 94C AktaAngkatanTentera 1972 Dan KelulusanDiatasPerlantikanPegawaiPenyiasat/ Pegawai Polis Tentera di BawahSeksyen 94A dan 94B AktaAngkatanTentera 1972.

f.

PMATBilangan 5 Tahun 2006.

ProsedurPenyiasatanDalamAngkatanTentera Malaysia

g.

PMAT Bilangan 4 Tahun 2009.

ProsedurPungutan Dan PengendalianSpesimen Air KencingUntukUjianDadahDalam Air Kencing.

h.

Kaedah 32 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

DairiPenyiasatan (BAT D 2).

i.

Kaedah 28 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Penyoalan.

j.

Kaedah 29 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Penyataan-Penyataan (BAT D 4 - Tentera)/

(BAT D 5 - Orang awam).

2.

Penangkapan.

a.

Seksyen 2 AktaAngkatanTentera 1972.

Tafsiran.

b.

Seksyen 93(2) AktaAngkatanTentera 1972.

PenangkapanPegawaiatasan yang terlibatdengandahagi, pergaduhanataukekacauan.

c.

Seksyen 93(3) AktaAngkatanTentera 1972.

 

Penangkapanaskar-laskar.

 

 

d.

Seksyen 93(5) AktaAngkatanTentera 1972.

 

Penangkapanpegawaidanaskar-laskarolehPegawai/ PegawaiTentera/ anggotaProvos.

 

 

f.

Seksyen 93(6) AktaAngkatanTentera 1972.

KuasaPenangkapan.

g.

Seksyen 212 (2) (c) AktaAngkatanTentera 1972.

Penangkapan Orang Awam.

 

 

h.

Seksyen 5 AktaKawasanLarangandanTempatLarangan 1959.

TempatLarangan.

i.

Kaedah 13 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera)1976. 

Sebab-sebab Penangkapan.

j.

Kaedah 18 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera)1976.

Kewajipan orang yang membuat penangkapan.

k.

Kaedah 17 (1) Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

PenggunaanKekerasan.

l.

Kaedah 70 Kaedah-KaedahAngkatanTentera (Penjaraan Dan Tahanan) 1976.

PenggunaanGari.

m

Kaedah 17(2) Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Menggunakan Kekerasan dengan Senjata Api.

n

Kaedah 17(3) Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Prosedur Penangkapan Menggunakan Senjata Api.

o

Seksyen 97 Kanun Kesiksaan

 

p

Seksyen 98 Kanun Kesiksaan

 

q

Seksyen 99 Kanun Kesiksaan

 

r.

Seksyen 100 Kanun Kesiksaan

 

s

Seksyen 123 Kanun Kesiksaan

 

3.

Penggelidahan

a.

Kaedah 19Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Kuasa Mengeluarkan Waren Gelidah.

b.

Kaedah 20 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Orang-Orang Yang Melaksanakan Waran Geledah

c.

Kaedah 21 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Borang Dan Sahnya Waren Geledah.

d.

Kaedah 22 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Masuk Ke Dalam Premis.

e.

Kaedah 23 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

Orang-Orang Yang HadirMasaPenggeledahan.

f.

Kaedah 25 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera(MahkamahTentera) 1976.

Orang-Orang Yang DijumpaiDalamPremis Yang Digeledah.

4.

Penyitaan

a.

Kaedah 24 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

SenaraiBarang-Barang Yang Disita.

b.

Kaedah 26 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976 .

PenyitaanBarang-Barang.

 

 

c.

Kaedah 27 Kaedah-KaedahAcaraAngkatanTentera  (MahkamahTentera) 1976.

PelupusanBarang-barang Yang Disita.

5.

Pencerobohan.

a.

Seksyen 4 AktaKawasanLarangan Dan TempatLarangan 1959.

KawasanLarangan.

b.

Seksyen 5 AktaKawasanLarangan Dan TempatLarangan 1959.

TempatLarangan.

6.

MengunciTayarKenderaan.

 

PerintahTetapPangkalan.

 

b.        PerintahBahagianSatuPangkalan

 

7.

PengiringBermotosikal.

a.

KebenaranDaripada Polis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 2 of 2