SUMBER MANUSIA

SUMBER MANUSIA (7)

Tuesday, 06 September 2016 10:57

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HRMIS)

Written by
BIL PERKARA TANGGUNGJAWAB CATATAN
(a) (b) (c) (d)
1. Tatacara Penggunaan HRMIS secara Am
a. Log In Semua Anggota TUDM
b. Network/Terminal Semua Anggota TUDM
c. User ID dan Password Semua Anggota TUDM

Bahan Rujukan:

            (1) Manual Pengguna HRMIS (20.9.90.11)

2. Manual Penggunaan Modul Rekod Peribadi dan Sejarah Perkhidmatan
a. SOP PPA
b. Flow Chart PPA/KK/JA 2/JA 3
c. Check List PPA/KK/JA 2/JA 3

Bahan Rujukan:

            (1) Manual Pengguna HRMIS (20.9.90.11)

3. Manual Penggunaan Modul Data Perjawatan
a. SOP PPA
b. Flow Chart PPA/KK/JA 2/JA 3
c. Check List PPA/KK/JA 2/JA 3

Bahan Rujukan:

            (1) Manual Pengguna HRMIS (20.9.90.11)

 

PENGGUNAAN HRMIS CARTA ALIR PENGGUNAAN MODUL REKOD SECARA AM PERIBADI DAN SEJARAH PERKHIDMATAN

HRMIS

Tuesday, 06 September 2016 10:56

LATIHAN PERALIHAN (LP)

Written by
BIL PERKARA TANGGUNGJAWAB CATATAN
(a) (b) (c) (d)
1. Kuasa LP
a.

Surat Kuasa Kelulusan LP

(1) Pengistiharan PERBAH II

            (2) Pindaan Kuasa

            (3) Pembatalan Kuasa LP

JA3

JA2/JA3/MTU-BSM-Sek Peralihan

MTU-BSM-Sek Peralihan

Bahan Rujukan:

            (1)      PMAT 5/2005

            (2)      PU BSM – Jilid II Bhgn 7 Risalah No 1

2. Tanggungjawab
a. Memproses dan Mengeluarkan Kuasa Latihan Peralihan MTU-BSM-Sek Peralihan
b. Permohonan Mengikuti LP JA2/JA3

Bahan Rujukan:

            (1)       PMAT 5/2005

Tuesday, 06 September 2016 10:56

PENGURUSAN REKOD DAN FAIL TUDM

Written by
BIL PERKARA TANGGUNGJAWAB CATATAN
(a) (b) (c) (d)
1. Persuratan
a. Penyediaan Fail Pandang Pertama dan fail Terapung (Float) KK/PTBK PUSAT PENDAFTARAN
b. Keluar/Masuk Surat KK/PTBK PUSAT PENDAFTARAN
c. Keluar/Masuk Kawat KK/PTBK PUSAT PENDAFTARAN
Bahan Rujukan:
 1. Akta Arkib Negara 2003.
 2. Akta Rahsia Rasmi 1972.
 3. Perintah Am Angkatan Tentera Bil 2 Tahun 2013 (Dasar Pengurusan Rekod ATM).
2. Tatacara Pemeriksaan Fail
a. Tindakan Pegawai Rekod Jabatan PPA
b. Tindakan Pembantu Tadbir Rekod Jabatan KK/PTBK PUSAT PENDAFTARAN
Bahan Rujukan:
 1. Akta Arkib Negara 2003.
 2. Akta Rahsia Rasmi 1972.
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2007 (Panduan Pengurusan Pejabat).
 4. Perintah Am Angkatan Tentera Bil 2 Tahun 2013 (Dasar Pengurusan Rekod ATM).
3. Tatacara Pelupusan Fail
a. Penyediaan Jadual Pelupusan PPA/KK
b. Kaedah Pemusnahan PPA/KK
c. Kaedah Pemindahan PPA/KK
Bahan Rujukan:
 1. Akta Arkib Negara 2003.
 2. Akta Rahsia Rasmi 1972.
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2007 (Panduan Pengurusan Pejabat).
 4. Perintah Am Angkatan Tentera Bil 2 Tahun 2013 (Dasar Pengurusan Rekod ATM).

CARTA ALIR PUSAT PENDAFTARAN

PUSAT PENDAFTARN

Carta Alir Pelupusan Rekod 

FAIL

Tuesday, 06 September 2016 10:55

PEMBANGUNAN KERJAYA ANGGOTA TUDM

Written by
 
BIL PERKARA TANGGUNGJAWAB CATATAN
(a) (b) (c) (d)
1. Kelayakan Kemasukan Perkhidmatan TUDM
a. Jenis Tauliah Pegawai JA2/PPA
b. Ketukangan dan Band Ahli Udara JA3/PPA

Bahan Rujukan:

            (1)       PMAT 1/2009

            (2)       Manual Udara Jilid 2 Bhg 4

            (3)       PU 5101 – Syarat-Syarat Perkhidmatan

           (4)       MAT KE 547 BTH 8 Mei 2016

           (5)       BPA-JRP.500-2/1/6 – (5) Bth 9 Mei 16

2. Kenaikan atau Turun Pangkat Anggota TUDM
a. Syarat Kenaikan Pangkat Pemangku/Sebenar/Lokal JA2/JA3 & Disip (Lokal)
b. Kembali ke Pangkat Hakiki JA2/JA3
c. Turun Pangkat JA2/JA3

Bahan Rujukan:

            (1)       AKTA 1972

            (2)       PMAT 4/2005

           (3)        PU 5103 – Pembangunan Kerjaya

           (4)        PMAT 8/2004 – Kenaikan Pangkat Pemangku dan Lokal

            (5)       PMAT 1/2013 – Syarat-syarat Perkhidmatan Angkatan Tetap

3. Elaun Pemangkuan (EP) dan Elaun Penanggungan Kerja (EPK)
a. Pengisytiharan PERBAH I Disip
b. Pengesahan Kekosongan Jawatan JA2/JA3
c. Permohonan EP/EPK JA2/JA3

Bahan Rujukan:

            (1)       PMAT 2/2009

            (2)       PMAT 7/2004

4. Menyambung Perkhidmatan
a. Pengesahan Menyambung TJP JA2/PPA
b. Permohonan Menyambung TJP JA2/PPA
c. Permohonan Menamatkan TJP JA2/PPA
d. Permohonan Tauliah Tetap JA2/PPA
e. Permohonan Penugasan Semula Ahli Udara JA3/PPA
f. Pelanjutan Perkhidmatan Ahli Udara JA3/PPA

Bahan Rujukan:

            (1)       PMAT 1/2009

            (2)       PMAT 1/2009 (A)

            (3)       Manual Udara Jilid 2 Bhg 4

           (4)      PU 5101 – Syarat-syarat Perkhidmatan

           (5)      AKTA Angkatan Tentera 1972

            (6)      Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera (Terma-terma Perkhidmatan Bagi Angkatan                  Tetap) 2013

5. Persaraan/Pemberhentian/ Pegawai dan Ahli Udara
a. Persaraan Pegawai JA2/PPA
b. Pemberhentian Pegawai JA2/PPA
c. Pembatalan Tauliah Pegawai JA2/PPA
d. Persaraan Ahli Udara JA3/PPA
e. Pemberhentian Ahli Udara JA3/PPA

Bahan Rujukan:

            (1)       PMAT 5/2005

            (2)       Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera (Terma-Terma Perkhidmatan Bagi Angkatan      Tetap) 2013

           (3)      PU 5105 – Pemberhentian Ahli Udara

6. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Anggota TUDM
1. Penyediaan LNPT KK/JA2/JA3
2. Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) SEMUA
3. SaluranTindakan PPA/KK/JA2/JA3

Bahan Rujukan:

            (1) MAT ke-419 Bertarikh 29 Jul 2003.

            (2) MATM/J1CTK/TKA/655 Jil.3(9) Bertarikh 10 Jul 2003.

            (3)KP/MAT(S)17/906/1 KLT.34(12) Bertarikh 11 Jul 2003. Rujuk 1,2 dan 3 Cadangan Mewujudkan PMAT Sebagai Panduan Melaksanakan Laporan Penilaian Prestasi Dan Tahap Kecekapan Anggota ATM Di Dalam SMM.

            (4)PMAT BIL 4 TAHUN 2003 Tatacara Pengisian Penilaian Prestasi.

            (5)PMAT BIL 9 TAHUN 2003 Panduan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.

            (6) MTU/TAD(PKHD)/701/2/1 Bertarikh 17 Sep 2003Keperluan Sasaran Kerja Tahunan.

            (7) MTU/TAD(PKHD)/701/2/1 Bertarikh 20 Okt 2003 Keperluan Sasaran Kerja Tahunan.

            (8) MTU/TAD/(PKHD)/918/5 Bahagian 2 Bertarikh 30 Apr 2004 Keperluan BMI TUDM.

            (9) MTU/TAD(PKHD)/701/2/1 Bertarikh 08 Nov 2004 Tatacara Saluran Tindakan.

            (10) MTU/TAD(PKHD)/701/2/1 Bertarikh 24 Jan 2005 Keperluan Laporan Kemajuan Kursus Bagi Anggota Yang Berkursus Melebihi 6 Bulan Dan Ke Atas.

            (11) KP(S)831/23 JIL 9 (7) Bertarikh 30 Nov 2012 Pemansuhan PMAT Bil 23 Tahun 2002 Dan Pembatalan Pemberian Anjakan Gaji.

 

CARTA ALIRAN KERJA ELAUN TANGGUNGAN KERJA DAN ELAUN PEMANGKU

carta elaun 

CARTA ALIRAN KERJA MENYAMBUNG PERKHIDMATAN BIASA LAIN-LAIN PANGKAT

carta menyambung A

carta menyambung B

CARTA ALIRAN KERJA BAGI PEMBERHENTIAN

carta alir pemberhentian A

carta alir pemberhentian B

Terima Permohonan dari unit / pangkalan

Dari Unit / Pangkalan

Pegawai Penjaga/ PTTK Seksyen

Ketua Seksyen / Cawangan

Pegawai Perkhidmatan Anggota

Ketua Cawang Tadbir

Komander Pangkalan

TERIMA DARIPADA PTTK / PW / PW 2 RANCANG DAN TENTUKAN JENIS

PEMBERHENTIAN

DRAF SURAT UNTUK DIMASUKKAN KE

LEMBAGA KECIL UDARA

TERIMA PERMOHONAN / PEMBERHENTIAN

AHLI UDARA DARIPADA UNIT

PROSES DAN HANTAR KEPADA

PS 2 URUS LLP

HANTARKAN KEPADA PTTK / PW / PS 2 RANCANG

MENGIKUT KETUKANGAN MASING-MASING

CARTA ALIRAN KERJA BAGI PEMBERHENTIAN

Tuesday, 06 September 2016 09:30

PENTADBIRAN ANGGOTA

Written by
BIL PERKARA TANGGUNGJAWAB CATATAN
(a) (b) (c) (d)
1. Pemeriksaan Kesihatan
a. Semakan Tarikh Luput PPA/KK/JA2/JA3
b. Peringatan Melalui PERBAH 1 PPA/KK/JA2/JA3
c. Pengisytiharan Melalui PERBAH 2 PPA/KK/JA2/JA3
d. Kemaskini Dokumen KK/JA2/JA3

Bahan Rujukan:

            (1)       MATM/BPA-JRP/SEK/700/8(11) bertarikh 9 Mei 2011

2. Pertukaran dan Tumpangan Pegawai dan Ahli Udara
a. Pemakluman Kepada Anggota Telibat PPA/KK/JA2/JA3
b. Sijil Ketibaan dan Penyelesaian Kerani Gerak
c.

Pengisytiharan PERBAH 2

            (1) MKA/KKA

            (2) Keluar/Masuk Rumah

            (3) COLA

            (4) ITP

            (5) BISS/EMT

            (6) Lain-lain yang berkaitan

Bahan Rujukan:

            (1)       PU BSM Jilid 2 Bhgn 7 Risalah No 3

3. Permohonan AM
a. Peringkat Pangkalan JA 3
b. Peringkat Atasan Komander Pangkalan
c. Permohonan Memenuhi Syarat PPA/KCT

Bahan Rujukan:

            (1)       PMAT 7/2004 – Peraturan Mengenai Elaun Pemangkuan

            (2)       PMAT 2/2009 - Elaun Tanggungan Kerja

            (3)       PU BSM Jilid 2 Bhgn 6 Risalah No 5

 

CARTA ALIRAN KERJA BAGI PERMOHONAN AM

carta alir permohonan am
Tuesday, 06 September 2016 08:55

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Written by

1.         NAMA JAWATAN                             :           Ketua Cawang Tadbir

2.         PERJAWATAN                                 :           1 X Lt Kol TUDM (Urus)

3.         BERTANGGUNGJAWAB                :           Pegawai Memerintah

            KEPADA

4.         RINGKASAN DAN TANGGUNGJAWAB

a.         Ketua Cawang Tadbir (KCT) adalah bertanggungjawab kepada Pegawai Memerintah di atas semua aspek yang bersangkutan dengan pentadbiran harian serta menentukan pengurusan organisasinya berjalan dengan lancar dan cekap. KCT juga merupakan penasihat kepada Pegawai Memerintah mengenai semua urusan pentadbiran anggota dan dokumen.

5.         BIDANG TUGAS.KCT bertanggungjawab mengkoordinasikan semua pentadbiran dokumentasi dan pergerakan anggota pangkalan serta menyelaras hal-ehwal tatatertib, latihan, gaji, agama dan kemudahan anggota serta keluarga. Bidang tugas dan tanggungjawab KCT adalah seperti berikut :

a.         Menentukan kecilinan pentadbiran dan pengurusan anggota keseluruhannya.

b.         Menentukan polisi, arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa atasan dilaksanakan dengan betul.

c.         Mengawal dan menguruskan segala keperluan senggaraan pangkalan.

d.         Melaksanakan peraturan berkaitan tatatertib dan istiadat tentera.

e.         Menentukan tempat penginapan dan sajian bagi anggota   pangkalan dan anggota tentera yang datang bertugas di pangkalan ini.

f.         Mengatur, menyusun, meningkatkan dan melaksanakan keperluan latihan kepada anggota pangkalan mengikut arahan dan dasar.

g.         Menentukan langkah-langkah keselamatan di ambil untuk menjaga harta benda, nyawa dan maklumat.

h.         Menguruskan segala tindakan urusan gaji dan elaun anggota.

i.          Melaksanakan dasar pelajaran ATM.

j.          Memastikan semua kegiatan agama pangkalan termasuk urusan kematian diuruskan dengan betul.

k.         Menentukan semua urusan perubatan dan kesihatan warga pangkalan diuruskan dengan sewajarnya.

l.          Menetukan pengurusan akaun perkhidmatan (non-public fund) bagi pihak Pegawai Memerintah.

m.       Menentukan Lembaga Audit bersidang mengikut tempoh yang ditetapkan dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas teguran yang dibuat oleh pihak  atasan.

n.         Menentukan pengurusan dan pentadbiran semua kakitangan awam pangkalan.

o.         Menentukan segala urusan perundangan ATM dan perkara yang berhubung dengan urusan penyiasatan kes jenayah dan disiplin dilaksanakan.

p.         Menentukan semua urusan kebajikan dan sosial serta segala masalah berkaitan.

q.            Menjadi agensi pelapor di atas kemajuan projek pembangunan infrastruktur di dalam pangkalan.

r.         Lain-lain arahan oleh Pegawai Memerintah dari masa ke semasa.

 

 

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

1.         NAMA JAWATAN                             :           Pegawai Perkhidmatan Anggota

2.         PERJAWATAN                                 :           1 X Kapt TUDM (Urus)

3.         BERTANGGUNGJAWAB                :           Ketua Cawang Tadbir

            KEPADA

4.         RINGKASAN DAN TANGGUNGJAWAB

a.         Pegawai Perkhidmatan Anggota adalah bertanggungjawab kepada Ketua Cawang Tadbir dari segi mentadbirkan Bilik Rentah dan Pusat Pendaftaran bagi mengendalikan jentera pentadbiran pangkalan dalam bidang perkhidmatan anggota.

5.         BIDANG TUGAS

a.         Bertanggungjawab di atas penguruan dan pengendalian semua perkara berhubung dengan pentadbiran anggota seperti berikut:

(1)       Menyemak, menyusun dan menentukan pengeluaran Perintah Bahagian Dua Pegawai dan Ahli Udara.

(2)       Syarat-syarat perkhidmatan anggota dan perlaksanaan perkara-perkara berikut :

i.          Menyambung perkhidmatan.

ii.         Melanjutkan perkhidmatan.

iii.         Masuk berkhidmat.

iv.        Tukar ketukangan.

v.         Tukar Kor.

vi.        Pemberhentian.

vii.       Tamat Perkhidmatan.

viii.       Bersara.

ix.        Kenaikan Pangkat.

x.         Gaji Pangkat Tinggi.

(3)       Pertukaran/tumpangan pertukaran dan tumpangan yang dikeluarkan dan pengistiharan Perintah Bahagian Dua yang bersangkutan.

(4)       Dokumentasi ketibaan dan penyelesaian.

(5)       Mengurus dan mengatur dokumentasi dan pergerakan anggota.

(6)       Dokumentasi ketibaan dan penyelesaian.

(7)       Mengurus dan mengatur dokumentasi dan pergerakan anggota.

(8)       Urusan percutian anggota merangkumi :

i.          Mematuhi dasar yang berkuatkuasa.

ii.         Semakan dan pengesahan hak atau keistemewaan seseorang untuk mendapatkan perbelanjaan kerajaan.

iii.         Pengeluaran dan kawalan waren perjalanan

iv.       Memastikan semua maklumat cuti direkodkan ke dalam rekod cuti.

(9)       Laporan Sulit Pegawai dan Ahli Udara, tempoh dan masa perkara diperlukan atau diedarkan hendaklah mengikut masa yang ditetapkan.

(10)     Dokumentasi merangkumi :

i.         Pengurusan dan mengemaskini semua dokumen perkhidmatan.

ii.         Sistem fail yang kemas.

iii.         Urusan publikasi untuk rujukan.

iv.      Pemusnahan dokumen yang berdarjah kebajikan.


CARTA ORGANISASI CAWANGAN PENTADBIRAN

 


CARTA ORGANISASI FLAIT KHIDMAT ANGGOTA