Tuesday, 06 September 2016 10:55

PEMBANGUNAN KERJAYA ANGGOTA TUDM

Written by
Rate this item
(2 votes)
 
BIL PERKARA TANGGUNGJAWAB CATATAN
(a) (b) (c) (d)
1. Kelayakan Kemasukan Perkhidmatan TUDM
a. Jenis Tauliah Pegawai JA2/PPA
b. Ketukangan dan Band Ahli Udara JA3/PPA

Bahan Rujukan:

            (1)       PMAT 1/2009

            (2)       Manual Udara Jilid 2 Bhg 4

            (3)       PU 5101 – Syarat-Syarat Perkhidmatan

           (4)       MAT KE 547 BTH 8 Mei 2016

           (5)       BPA-JRP.500-2/1/6 – (5) Bth 9 Mei 16

2. Kenaikan atau Turun Pangkat Anggota TUDM
a. Syarat Kenaikan Pangkat Pemangku/Sebenar/Lokal JA2/JA3 & Disip (Lokal)
b. Kembali ke Pangkat Hakiki JA2/JA3
c. Turun Pangkat JA2/JA3

Bahan Rujukan:

            (1)       AKTA 1972

            (2)       PMAT 4/2005

           (3)        PU 5103 – Pembangunan Kerjaya

           (4)        PMAT 8/2004 – Kenaikan Pangkat Pemangku dan Lokal

            (5)       PMAT 1/2013 – Syarat-syarat Perkhidmatan Angkatan Tetap

3. Elaun Pemangkuan (EP) dan Elaun Penanggungan Kerja (EPK)
a. Pengisytiharan PERBAH I Disip
b. Pengesahan Kekosongan Jawatan JA2/JA3
c. Permohonan EP/EPK JA2/JA3

Bahan Rujukan:

            (1)       PMAT 2/2009

            (2)       PMAT 7/2004

4. Menyambung Perkhidmatan
a. Pengesahan Menyambung TJP JA2/PPA
b. Permohonan Menyambung TJP JA2/PPA
c. Permohonan Menamatkan TJP JA2/PPA
d. Permohonan Tauliah Tetap JA2/PPA
e. Permohonan Penugasan Semula Ahli Udara JA3/PPA
f. Pelanjutan Perkhidmatan Ahli Udara JA3/PPA

Bahan Rujukan:

            (1)       PMAT 1/2009

            (2)       PMAT 1/2009 (A)

            (3)       Manual Udara Jilid 2 Bhg 4

           (4)      PU 5101 – Syarat-syarat Perkhidmatan

           (5)      AKTA Angkatan Tentera 1972

            (6)      Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera (Terma-terma Perkhidmatan Bagi Angkatan                  Tetap) 2013

5. Persaraan/Pemberhentian/ Pegawai dan Ahli Udara
a. Persaraan Pegawai JA2/PPA
b. Pemberhentian Pegawai JA2/PPA
c. Pembatalan Tauliah Pegawai JA2/PPA
d. Persaraan Ahli Udara JA3/PPA
e. Pemberhentian Ahli Udara JA3/PPA

Bahan Rujukan:

            (1)       PMAT 5/2005

            (2)       Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera (Terma-Terma Perkhidmatan Bagi Angkatan      Tetap) 2013

           (3)      PU 5105 – Pemberhentian Ahli Udara

6. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Anggota TUDM
1. Penyediaan LNPT KK/JA2/JA3
2. Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) SEMUA
3. SaluranTindakan PPA/KK/JA2/JA3

Bahan Rujukan:

            (1) MAT ke-419 Bertarikh 29 Jul 2003.

            (2) MATM/J1CTK/TKA/655 Jil.3(9) Bertarikh 10 Jul 2003.

            (3)KP/MAT(S)17/906/1 KLT.34(12) Bertarikh 11 Jul 2003. Rujuk 1,2 dan 3 Cadangan Mewujudkan PMAT Sebagai Panduan Melaksanakan Laporan Penilaian Prestasi Dan Tahap Kecekapan Anggota ATM Di Dalam SMM.

            (4)PMAT BIL 4 TAHUN 2003 Tatacara Pengisian Penilaian Prestasi.

            (5)PMAT BIL 9 TAHUN 2003 Panduan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.

            (6) MTU/TAD(PKHD)/701/2/1 Bertarikh 17 Sep 2003Keperluan Sasaran Kerja Tahunan.

            (7) MTU/TAD(PKHD)/701/2/1 Bertarikh 20 Okt 2003 Keperluan Sasaran Kerja Tahunan.

            (8) MTU/TAD/(PKHD)/918/5 Bahagian 2 Bertarikh 30 Apr 2004 Keperluan BMI TUDM.

            (9) MTU/TAD(PKHD)/701/2/1 Bertarikh 08 Nov 2004 Tatacara Saluran Tindakan.

            (10) MTU/TAD(PKHD)/701/2/1 Bertarikh 24 Jan 2005 Keperluan Laporan Kemajuan Kursus Bagi Anggota Yang Berkursus Melebihi 6 Bulan Dan Ke Atas.

            (11) KP(S)831/23 JIL 9 (7) Bertarikh 30 Nov 2012 Pemansuhan PMAT Bil 23 Tahun 2002 Dan Pembatalan Pemberian Anjakan Gaji.

 

CARTA ALIRAN KERJA ELAUN TANGGUNGAN KERJA DAN ELAUN PEMANGKU

carta elaun 

CARTA ALIRAN KERJA MENYAMBUNG PERKHIDMATAN BIASA LAIN-LAIN PANGKAT

carta menyambung A

carta menyambung B

CARTA ALIRAN KERJA BAGI PEMBERHENTIAN

carta alir pemberhentian A

carta alir pemberhentian B

Terima Permohonan dari unit / pangkalan

Dari Unit / Pangkalan

Pegawai Penjaga/ PTTK Seksyen

Ketua Seksyen / Cawangan

Pegawai Perkhidmatan Anggota

Ketua Cawang Tadbir

Komander Pangkalan

TERIMA DARIPADA PTTK / PW / PW 2 RANCANG DAN TENTUKAN JENIS

PEMBERHENTIAN

DRAF SURAT UNTUK DIMASUKKAN KE

LEMBAGA KECIL UDARA

TERIMA PERMOHONAN / PEMBERHENTIAN

AHLI UDARA DARIPADA UNIT

PROSES DAN HANTAR KEPADA

PS 2 URUS LLP

HANTARKAN KEPADA PTTK / PW / PS 2 RANCANG

MENGIKUT KETUKANGAN MASING-MASING

CARTA ALIRAN KERJA BAGI PEMBERHENTIAN

Read 3224 times Last modified on Friday, 17 March 2017 11:50