UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG (5)

Friday, 17 March 2017 14:16

SENARAI SEMAKAN PENGURUSAN KES

Written by
BIL PERKARA

TINDAKAN SEL

PERUNDANGAN/DISIP UNIT

CATITAN / RUJUKAN

1.

TERIMA ADUAN /

LAPORAN KESALAHAN

TELAH BERLAKU

   DAPATKAN PENGESAHAN  

   MAKLUMAT SECARA BERTULIS

   DARIPADA PENGADU

2.

MAKES

  a.  REKOD

 

  b.  TANDATANGAN DAN BUTIR- BUTIR

  ORANG YANG MEREKODKAN

a.  PMAT 5/2006

b.  PU 5106 (UNDANGX & PENGURUSAN TATATERTIB) - BAB 15, BHG IV

c.  MTU/JPM/S.501/3 BERTARIKH 17 SEP 09 & 13 JAN 14

d.  DIREKTIF PTU NO.2   (UNDANGX)

3.

PENYIASATAN

KESALAHAN

( JIKA PERLU)

    PM BOLEH MELANTIK SESIAPA

    SAHAJA UNTUK MENJALANKAN

    PENYIASATAN KESALAHAN

a.  PMAT 1/92

b.  KAEDAH 2 PU (A) 163

c.  PU 5106 (UNDANGX & PENGURUSAN TATATERTIB) – BAB 2, KEMBARAN A

4.

PERBINCANGAN CARA  

PENGURUSAN KES  

DI ANTARA AJUTAN/KCT/PM

a.  DILAKUKAN JIKA PENYIASATAN

KESALAHAN TERSEBUT MENZAHIRKAN KESALAHAN

  

b.  BERPANDUKAN KEPADA ARAHAN & DASAR SEMASA YANG SEDANG BERKUATKUASA

5.

JIKA PERBINCANGAN

MEMUTUSKAN UNTUK

MENGAMBIL TINDAKAN

TEMUDUGA RASMI:

(BERKAITAN KETIDAK

CEKAPAN - INEFFICIENCY)

a.  SEDIAKAN REKOD TEMUDUGA

RASMI

b.  KEMASKINI TARIKH MULA &         TARIKH PELEPASAN RTR  DALAM DIARI TINDAKAN UNIT.

c.   MAJUKAN SALINAN RTR KEPADA

PIHAK ATASAN

a.  DTU/S.5777 BTH 19 SEP 92

       

*PIHAK ATASAN: MTU-BSM, JPUNDG, JPM & MARKAS FORMASI

5A.

PELEPASAN DARI REKOD

TEMUDUGA  RASMI

   a.    KEMASKINI MAKLUMAT

   BERKENAAN ANGGOTA YANG 

   TERLIBAT

   b.    MAJUKAN SALINAN REKOD

   PELEPASAN KPD PIHAK ATASAN

a.  DTU/S.5777 BTH 19 SEP 92

6.

JIKA DIKENAKAN

TINDAKAN PEMBETULAN

SAHAJA  TANPA 

BAT D 200:

a.  CATATKAN DALAM BUKU REKOD TINDAKAN PEMBETULAN

 

b.  MAJUKAN SURAT MAKLUMKAN

TINDAKAN TERSEBUT KEPADA

PIHAK ATASAN

c.  SURAT TERSEBUT HENDAKLAH

DITANDATANGANI SENDIRI OLEH

KR / PM YANG BERKENAAN

      HANYA UNTUK UNIT

      LATIHAN SAHAJA

 - BENTUK & JENIS   TINDAKAN PEMBETULAN DINYATAKAN DENGAN JELAS DALAM PERINTAH TETAP PELATIH

7.

JIKA TINDAKAN BAT D 200:

SEDIAKAN DRAF BAT D 200  DAN 

SEMUA DOKUMEN YANG BERKENAAN     

*ADALAH MENJADI SATU KESALAHAN DI BAWAH SEK 217 KANUN KESEKSAAN & SEK 64 AAT 1972 JIKA MELENGAH-LENGAHKAN TINDAKAN PENYIASATAN DAN PERBICARAAN KE ATAS ANGGOTA YANG DITANGKAP/DIDAKWA MELAKUKAN KESALAHAN

 

  a.  SEK 94 AAT 1972

  b.   SEK 95 AAT 1972

c.   JADUAL KETIGA PU (A)     161

 

8.

BAT D 200 DIMAJUKAN

KEPADA KOMANDER

RENDAH

a.  AJUTAN  BINCANG DENGAN KR

YANG BERKENAAN UNTUK    TETAPKAN TARIKH BAGI KR

MENYIASAT PERTUDUHAN/ MENDENGAR KETERANGAN

     

(KR HANYA BOLEH MENJALANKAN

PENYIASATAN PERTUDUHAN  SECARA  LISAN SAHAJA)

b.  TETAPKAN TARIKH DAN

 KUMPULKAN SAKSI

   

 a. KAEDAH 33 (1)(a) PU (A) 163

 b. KAEDAH 34 PU (A) 163

 *TIADA FORMAT KHUSUS BAGI PEYIASATAN PERTUDUHAN DI BAWAH KAEDAH 34, NAMUN SEMUA KETERANGAN SAKSI DAN EKSIBIT YANG BERKENAAN PERLU DIREKODKAN DENGAN SEWAJARNYA OLEH KR.

9.

JIKA SELEPAS MENYIASAT PERTUDUHAN, KR MEMUTUSKAN UNTUK MENOLAK PERTUDUHAN  

  

  a.   KEMASKINI BAT D 200

b.   MAJUKAN SURAT MAKLUM  BALAS BERSERTA REKOD PENYIASATAN PERTUDUHAN DI BAWAH KAEDAH 34, JUSTIFIKASI PENOLAKAN  & SALINAN BAT D 200 KEPADA PIHAK ATASAN

c.   MAKLUMAT PERKEMBANGAN KES     

a.  PERATURAN 14(1) PU (A) 161

b.  MTU/JPM/S.501/3 (93)  BERTARIKH 17 SEP 09

    

 

      

10.

JIKA PERTUDUHAN DIURUSKAN SECARA TERUS OLEH KR DAN MENDAPATI OKT TIDAK BERSALAH

a.   KEMASKINI BAT D 200

b.   MAJUKAN SURAT MAKLUM  BALAS BERSERTA REKOD PENYIASATAN PERTUDUHAN DI BAWAH KAEDAH 34  & SALINAN BAT D 200 KEPADA PIHAK ATASAN

c.   MAKLUMAT PERKEMBANGAN KES   

MTU/JPM/S.501/3 (93)  BERTARIKH 17 SEP 09

10A.

JIKA KR MENDAPATI

OKT  BERSALAH DAN

MENJATUHKAN

HUKUMAN

a.  KEMASKINI BAT D 200 / BAT D 69

b.  MAJUKAN SURAT MAKLUM BALAS KEPADA PIHAK ATASAN BERSERTA REKOD PENYIASATAN    PERTUDUHAN DI BAWAH KAEDAH 34 & SALINAN BAT D 200

c.  MAKLUMAT PERKEMBANGAN KES

d.  REKODKAN DI DALAM BUKU

REKOD PERLAKSANAAN

HUKUMAN

e.  ISYTIHARKAN DALAM PERBAH II

a.  KAEDAH 10 (2) PU (A)   161

    

  b.  JADUAL PERTAMA

  KEPADA PERATURAN 10

  PU (A) 161

  c.   ARAHAN AKSPA NO 2

d.  MTU/JPM/S.501/3 (93)  BERTARIKH 17 SEP 09.

11.

JIKA KR MERUJUKKAN

KES KEPADA PM

a. SEDIAKAN BAT D 200 YANG  BARU

12.

BAT D 200 YANG BARU

DIMAJUKAN KEPADA PM

a.  AJUTAN BINCANG DENGAN PM    BERHUBUNG KAEDAH   PENYIASATAN PERTUDUHAN YANG BERSESUAIAN

13.

PENYIASATAN 

PERTUDUHAN OLEH PM

a.  JIKA PM MENYIASAT SECARA

LISAN, TETAPKAN TARIKH & KUMPULKAN SEMUA SAKSI YANG BEKENAAN

b.  JIKA PM MENYIASAT MELALUI

SOE/AOE, SEDIAKAN PELANTIKAN PEGAWAI & ISYTIHARKAN DALAM PERBAH SATU

c.   PROSIDUR PENGAMBILAN SOE/AOE

  a.  SEK 95 AAT 1972

  b.  KAEDAH 33,34,35 DAN 36

  PU (A) 163

c.  PU 5106 (UNDANGX & PENGURUSAN TATATERTIB) – BAB 3, KEMBARAN H

d.  Lihat KEMBARAN A

13A.

JIKA PENYIASATAN

PERTUDUHAN  OLEH

PM MENZAHIRKAN

KESALAHAN YANG LAIN

a.   SEDIAKAN BAT D 200 YANG  BARU

KAEDAH 33(3) PU (A) 163

  

   

14.

JIKA PM MEMUTUSKAN

UNTUK MEMAAFKAN OKT

a.  KEMASKINI BAT D 200

b.  SEDIAKAN JUSTIFIKASI MEMAAFKAN OKT

c.  MAJUKAN SURAT MAKLUM BALAS BERSERTA REKOD PENYIASATAN PERTUDUHAN DI BAWAH KAEDAH 34/35/36, JUSTIFIKASI MEMAAFKAN & SALINAN BAT D 200 KEPADA PIHAK ATASAN

  SEK 146 (1) (c) &  (2) (d)

15.

JIKA PM MEMUTUSKAN

UNTUK MENOLAK

PERTUDUHAN

a.  KEMASKINI BAT D 200

b.  SEDIAKAN JUSTIFIKASI PENOLAKAN PERTUDUHAN

      

c.  MAJUKAN SURAT MAKLUM BALAS BERSERTA REKOD PENYIASATAN PERTUDUHAN DI BAWAH KAEDAH 34 / 35 / 36, JUSTIFIKASI PENOLAKAN PERTUDUHAN & SALINAN BAT D 200 KEPADA PIHAK ATASAN

  a.  SEK 96(4) AAT 1972

b.   PERATURAN 14(1) PU (A) 161

16.

JIKA PM MENGARAHKAN

SUPAYA OKT DITAHAN

UNTUK DIBICARAKAN

OLEH MAHKAMAH

TENTERA

a.  KEMASKINI BAT D 200

b.  SIAPKAN DOKUMENX UNTUK

   DIMAJUKAN KEPADA PBT

c.   MAJUKAN SATU SALINAN BAT     D 200 KEPADA OC PROVOS

  a.   SEK 96 (3) AAT 1972

  b.   KAEDAH 38 PU (A) 163

 * WALAUPUN TIADA HAD MASA  YANG DITETAPKAN UNTUK MENAHAN OKT, UNIT DIKEHENDAKI MENYIAPKAN KEPERLUAN BAGI PERBICARAAN MAHTERA DENGAN SEGERA TANPA SEBARANG KELEWATAN YANG TIDAK MUNASABAH (WITHOUT UNNECESSARY DELAY)         

17.

JIKA PM MENGARAHKAN

SUPAYA OKT

DIRUJUKKAN KEPADA

PIHAK BERKUASA TINGGI

KEMASKINI BAT D 200 DAN  SIAPKAN SEMUA DOKUMEN YANG BERKENAAN

  KAEDAH 38 PU (A) 163

18.

JIKA PM MEMUTUSKAN

SUPAYA PERTUDUHAN KE ATAS OKT DIURUSKAN  SECARA  TERUS

a. TETAPKAN TARIKH PERBICARAAN

b. PANGGIL MANA-MANA SAKSI PENDAKWAAN/PEMBELAAN YANG BELUM BERI KETERANGAN (JIKA ADA)

c.  PROSIDUR MENGURUSKAN PERTUDUHAN SECARA TERUS

  1. SEK 96 (2) DAN 97 (3)

b.   KAEDAH 37 PU (A) 163

  c.    LIHAT KEMBARAN B

19.

JIKA PM MENDAPATI

OKT TIDAK BERSALAH

a.  KEMASKINI BAT D 200

b. MAJUKAN SURAT MAKLUM BALAS BERSERTA REKOD PENYIASATAN PERTUDUHAN DI BAWAH KAEDAH 34 / 35 / 36 & SALINAN BAT D 200 KEPADA PIHAK ATASAN

c. MAKLUMAT PERKEMBANGAN KES

MTU/JPM/S.501/3    (93) BERTARIKH 17 SEP 09.

 

20.

  

JIKA PM MENDAPATI

OKT BERSALAH

a.   KEMASKINI BAT D 200 & BAT D 69 /113

b.   ISYTIHARKAN DALAM PERBAH II

c.    MAJUKAN SURAT MAKLUM    BALAS BERSERTA REKOD PENYIASATAN PERTUDUHAN DI BAWAH KAEDAH 34 / 35 / 36 & SALINAN BAT D 200 KEPADA PIHAK ATASAN

d.   MAKLUMAT PERKEMBANGAN KES

MTU/JPM/S.501/3 (93)  BERTARIKH 17 SEP 09.

20A.

 

JIKA PM MENJATUHKAN

HUKUMAN TERUS

   a.  JIKA HUKUMAN

   RINGAN

   b.  JIKA

   MELIBATKAN

   TAHANAN

    JIKA HUKUMAN RINGAN

  a.  REKOD DALAM BUKU REKOD

  PERLAKSANAAN HUKUMAN

  JIKA MELIBATKAN TAHANAN

  a.   SEDIAKAN JADUAL PERTAMA

  KAEDAH 16 PU (A) 162

  b.   ATURKAN PEMERIKSAAN

  PERUBATAN

 

  a.  SEK 97 (3) AAT 1972

  b.  SEK 97(9) AAT 1972

  c.  JADUAL PERTAMA

  PERATURAN 10 PU (A) 161

d.  PU 5106 (UNDANGX & PENGURUSAN TATATERTIB) – BAB 4, KEMBARAN B

  c.   MAJUKAN PERMOHONAN

  KELULUSAN HUKUMAN

  (JIKA PERLU)

  d.   MAJUKAN PERMOHONAN

  TEMPAHAN BILIK TAHANAN

  DI PTAT (JIKA PERLU)

e.  DIREKTIF PTU NO.2     (UNDANGX)

 c. JIKA MELIBATKAN

 LUCUTAN GAJI SEPERTI TURUN PANGKAT

d. DOKUMENTASI

  JIKA MELIBATKAN LUCUTAN GAJI

  SEPERTI TURUN PANGKAT

    MAJUKAN PEMOHONAN

    KELULUSAN HUKUMAN

  a.  KEMASKINI UNIT DIARI

  b.  BAT D 69 / 113

  c.  ISYTIHARKAN DALAM PERBAH II

PENURUNAN PANGKAT

HANYA BOLEH DIBUAT

SETELAH MENDAPAT

KELULUSAN HUKUMAN

HUKUMAN TURUN PANGKAT HANYA BOLEH DIBUAT SETELAH & SETAKAT YANG DILULUSKAN OLEH PIHAK BERKUASA LULUSAN

a.  PU 5104 (PENTADBIRAN     ANGGOTA) – BHG 6

b.  ARAHAN AKSPA NO 2

21.

JIKA PM MERUJUKKAN

PERTUDUHAN KEPADA

PIHAK BERKUASA TINGGI  (PBT) / MAHTERA

MAJUKAN DOKUMENX YANG BERKAITAN

a.   LIHAT KEMBARAN C JIKA

PERTUDUHAN MELIBATKAN KES DADAH

b.  LIHAT KEMBARAN D JIKA

MELIBATKAN KES THTC

    c.  LIHAT KEMBARAN E JIKA 

MELIBATKAN KES-KES LAIN

a.  SEK 98 (1) AAT 1972

b.  KAEDAH 38 PU (A) 163

22.

JIKA PBT MEMUTUSKAN SUPAYA PERTUDUHAN DIURUSKAN SECARA TERUS OLEH PIHAK  BERKUASA ATASAN YANG BERKENAAN (ASA)

a.   TINDAKAN PBT

b.   SENTIASA BERHUBUNG RAPAT DENGAN PBT

c.   PROSIDUR PERBICARAAN TERUS ASA

 a.  SEK 98(2) & (4) AAT 1972

 b. BAHAGIAN C KEPADA   JADUAL KETIGA PU (A) 161.

23.

JIKA PBT MENGARAHKAN

SUPAYA  PERTUDUHAN

DIBICARAKAN OLEH

MAHTERA

a.   LANGKAH-LANGKAH UNTUK

MENYIDANGKAN MAHTERA AKAN

DIAMBIL OLEH PIHAK BERKUASA  SIDANG (PBS)

b.   PELANTIKAN KEANGGOTAAN

MAHTERA

c.   SEDIAKAN KEPERLUAN PERBICARAAN MAHTERA & PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA OKT

  a.  SEK 98(3) AAT 1972

  b.  KAEDAH 48 PU (A) 163

 

  c.  LIHAT KEMBARAN F

24.

JIKA PBT MERUJUKKAN

KEMBALI PERTUDUHAN

UNTUK DIURUSKAN OLEH PM SEMULA

a.   SEDIAKAN BAT D 200 YANG BARU

b.  TINDAKAN SAMA SEPERTI DI

PARA 18 HINGGA 21

  SEK 97 (11) AAT 1972

 

 

 

Thursday, 08 September 2016 13:22

BIDANG TUGAS PERUNDANGAN/DISIP

Written by

1. BIDANGTUGAS & TANGGUNGJAWAB PEJABAT PERUNDANGAN/DISIP PANGKALAN.

a.        Membuat permohonan pelantikan Pegawai Memerintah/Komander Rendah mengikut keperluan semasa kepada Pihak Berkuasa Tinggi.

b.        Memastikan Perintah Tetap Pangkalan/Unit dikemaskini dan berkuatkuasa dari masa kesemasa.

c.         Merekod kesemua maklumat berhubung aduan atau laporan kes-kes tatatertib yang diterima.

d.        Mengeluarkan kawat utusan MAKES setiap hari Jumaat pada setiap minggu.

e.        Mengeluarkan kawat utusan MAKLUMAT PERKEMBANGAN KES bagi setiap kes tatatertib yang diambil tindakan yang sewajanya sehingga selesai.

f.         Memajukan LAPORAN KELENGAHAN LAPAN HARI DI BAWAH SEKSYEN 94(2) AAT 1972 bagi setiap anggota yang diletakkan di bawah tangkapan rapi atau longgar.

g.        Menyelaras keperluan untuk Prosidur Penyiasatan Pegawai Memerintah di bawah Kaedah 33 kepada PU (A) 163, Prosidur Pengurusan Pertuduhan Secara Terus oleh Pegawai Memerintah (Orderly Room Procedure), Perbicaraan Mahkamah Tentera dan Penubuhan Lembaga Siasatan.

h.        Berhubung secara terus dengan PS 2 Tatatertib/Tadbir di Markas Pemerintahan/Formasi bagi permohonan kelulusan hukuman Pegawai Memerintah, pengurusan kes-kes yang dirujuk kepada Pihak Berkuasa Tinggi dan perbicaraan Mahkamah Tentera.

i.          Berhubung secara terus dengan pihak berkuasa awam yang berkenaan atau Mahkamah Sivil/Syariah bagi mendapatkan status terkini kes-kes yang melibatkan anggota dari pangkalan/unit.

j.          Memajukan penyata keseluruhan dan status terkini kes-kes tatatertib ke Jabatanarah Perundangan secara berkala.

 

2.    BIDANGTUGAS & TANGGUNGJAWAB JAWATAN-JAWATAN BERKAITAN DENGAN SUB TRADE DI PEJABAT PERUNDANGAN/DISIP PANGKALAN.

a.         AJUTAN

1)        Berhubung secara terus dengan PS 2 Tatatertib/Tadbir di Markas Pemerintahan/Formasi bagi permohonan pelantikan Pegawai Memerintah/Komander Rendah kepada Pihak Berkuasa Tinggi.

2)        Membuat semakan secara berpenggal ke atas Perintah Tetap Pangkalan/Unit dan memastikan ianya dikemaskini dan berkuatkuasa dari masa kesemasa.

3)        Menentukan setiap aduan/laporan berhubung ketidakpatuhan/perlanggaran undang-undang/tatatertib di ambil tindakan yang sewajarnya.

4)        Menentukan kawat utusan MAKES/MAKLUMAT PERKEMBANGAN KES dikeluarkan dan dimajukan kepada pihak atasan yang berkenaan mengikut keperluan dan tempoh masa yang ditetapkan.

5)        Menyelaras keperluan penyiasatan Pegawai Memerintah di bawah Kaedah 34 PU (A) 163.

6)        Menyelaras keperluan dan pelantikan Pegawai Mengambil Ringkasan/Cabutan Keterangan bagi penyiasatan Pegawai Memerintah di bawah Kaedah 35/36 PU (A) 163.

7)        Menyelaras keperluan dan pelantikan Lembaga Siasatan di bawah Seksyen 147 AAT 1972, PU (A) 160 dan PU 9302.

8)        Membuat semakan ke atas format serta keterangan saksi-saksi dan eksibit yang direkodkan dalam Ringkasan/Cabutan Keterangan dan Laporan Lembaga Siasatan supaya memenuhi keperluan dan garis panduan yang ditetapkan oleh undang-undang.

9)        Memastikan Prosidur Pengurusan Pertuduhan Secara Terus oleh Pegawai Memerintah (Orderly Room Procedure) dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang dan hak-hak sidituduh diberikansewajarnya.

10)      Berhubung secara terus dengan Berhubung secara terus dengan PS 2 Tatatertib/Tadbir di Markas Pemerintahan/Formasi bagi permohonan Kelulusan Hukuman bagi hukuman-hukuman yang berkenaan.

11)      Memastikan tindakan pentadbiran yang sewajarnya diambil selepas hukuman dijatuhkan/diluluskan (koordinasi dengan Bilik Rentah Pangkalan/Unit).

12)      Memastikan keperluan dokumentasi di bawah Kaedah 38 PU (A) 163 dipatuhi dengan sewajarnya bagi kes-kes yang dirujuk kepada Pihak Berkuasa Tinggi.

13)      Memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Perbicaraan Pihak Berkuasa Atasan Yang Berkenaan (ASA) dan Mahkamah Tentera disediakan dan dimajukan kepada  PS 2 Tatatertib/Tadbir di Markas Pemerintahan/Formasi mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

14)      Membantu menyelaras keperluan Perbicaraan Pihak Berkuasa Atasan Yang Berkenaan (ASA) dan Mahkamah Tentera sepertimana yang diarahkan oleh PS 2 Tatatertib/Tadbir di Markas Pemerintahan/Formasi (kehadiran sidituduh, pelantikan keahlian Mahtera, persediaan tempat jika perlu, dll)

 

b)        PTBK PERUNDANGAN/DISIP

1)        Merekod kesemua maklumat berhubung aduan atau laporan kes-kes tatatertib yang diterima ke dalam buku rekod tatatertib dan sistem HRMIS.

2)        Mengeluarkan kawat utusan MAKES setiap hari Jumaat pada setiap minggu.

3)        Mengeluarkan kawat utusan MAKLUMAT PERKEMBANGAN KES bagi setiap kes tatatertib yang diambil tindakan yang sewajanya sehingga selesai.

4)        Menyediakan LAPORAN KELENGAHAN LAPAN HARI DI BAWAH SEKSYEN 94(2) AAT 1972 bagi setiap anggota yang diletakkan di bawah tangkapan rapi atau longgar.

5)        Menyediakan penyata dan mengemaskini status kes-kes tatatertib termasuk kes-kes yang disiasat oleh pihak berkuasa awam serta yang dibicarakan oleh Mahkamah Sivil/Syariah.

Thursday, 08 September 2016 13:21

VISI DAN MISI

Written by

VISI & MISI.

 

a.        VISI - PEJABAT PERUNDANGAN/DISIP YANG TELUS DAN CEKAP.

 

b.        MISI - MENDUKUNG UNDANG-UNDANG DAN MEMASTIKAN PENGURUSAN KES-KES TATATERTIBDIAMBIL TINDAKAN YANG SEWAJARNYA DENGAN MEMATUHI SETIAP PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG & PERATURAN-PERATURAN BERKAITAN YANG BERKUATKUASA.

Thursday, 08 September 2016 13:20

ORGANISASI UNDANG-UNDANG

Written by

1.         ORGANISASI YANG BERKAITAN DENGAN SUB TRADE DI PERINGKAT PANGKALAN/UNIT.

 

-       Pejabat Undang-Undang/Disip Pangkalan.

 

TINDAKAN BAT D 200

TINDAKAN BAT D 200 BARU (JIKA PERLU)